NPF

Ska få hjälp av Bup utan att behöva vänta på diagnos

adhd
Vård- och insatsprogrammet för adhd beskriver hur olika insatser kan ges utifrån behov, utan att en diagnos är ställd.

Bup Skåne har förändrat sitt arbetssätt för att bättre möta behoven hos den stora grupp barn och ungdomar som söker vård för adhd-symtom. Istället för att vänta på en utredning, ges nu stöd och hjälp redan innan en eventuell diagnos är ställd.

En bidragande orsak till de långa köerna till Bup Skåne är att stöd och insatser vid symtom på adhd i praktiken ofta villkoras av att en diagnos är ställd. Detta gäller insatser både inom vård och skola.  

– Det leder till ett ökat behov av en diagnos och att trycket på vården ökar. Konsekvensen blir att insatser fördröjs i väntan på en diagnos. Det är en utveckling vi sett de senaste åren och vi har behövt ställa om så att våra resurser bättre ska möta behoven, säger Linda Welin, verksamhetschef för Bup Skåne. 

För att bättre kunna ge hjälp oavsett svårighetsgrad har Bup Skåne förändrat sitt arbetssätt. Sedan snart ett år tillbaka erbjuds barn och ungdomar stöd och hjälp redan innan en eventuell diagnos är ställd. De som har lättare svårigheter får hjälpen inom Bups Första linje-verksamhet och de som har större och mer varaktiga svårigheter får hjälp på en specialistmottagning inom Bup.

Vid större svårigheter får man utredning

– Oavsett vårdnivå ges tidiga insatser i form av råd, stöd och annan behandling. För en del unga är den hjälpen tillräcklig, och då behövs ingen utredning och diagnos. Vid större svårigheter får man den typen av hjälp parallellt med, eller i väntan på, utredning, säger Linda Welin.

Man kan tycka att den här förändringen borde har gjorts för länge sedan eftersom detta följer rekommendationerna i Vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd, som är framtaget inom Nationellt system för kunskapsstyrning.  

Förhoppningen är dock att förändringen nu ska ge snabbare hjälp till fler.

– Med vårt nya arbetssätt ger vi stöd direkt när vi har identifierat vilka behov barnet har. Genom att möta behoven på ett bättre sätt, på rätt nivå och i rätt tid kan fler få tillgång till stöd och de största resurserna läggas på dem som behöver dem bäst, säger Gunilla Granholm.