Psykisk ohälsa

Så håller du ut under pandemin – ny bok om stresshantering i kriser

Giorgio Grossi och Kerstin Jeding arbetar med stresshantering och har skrivit boken Kisstress..

Natur & Kultur ger ut boken ”Krisstress – att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar”. En bok om vad vi behöver veta om stress och vad vi kan vi göra för att orka hålla ut om en kris pågår under en längre tid. 

Natur & Kultur ger ut boken ”Krisstress – att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar”. En bok om vad vi behöver veta om stress och vad vi kan vi göra för att orka hålla ut om en kris pågår under en längre tid. 

Bokens tre delar tar upp fakta om stress under kriser, verktyg och övningar för stresshantering och ett antal specialkapitel för olika situationer som rör bl.a. relationer, konflikter, alkohol, våld och psykisk misshandel, sorg, ensamhet, coronaoro, att arbeta hemifrån, arbetslöshet, ekonomisk oro och sömn. 

Sätt inte livet på paus, vänta inte med att ha hand om dig eller leva ditt liv tills krisen är över. Hitta sätt som är anpassade utifrån omständigheterna och ta ett litet steg i taget.

Om författarna:

Giorgio Grossi är docent i medicinsk psykologi och leg. psykoterapeut. Han har länge kombinerat kliniskt arbete med forskning inom stressrelaterad ohälsa, och har också skrivit böcker som I balans och Hantera din stress KBT.

Kerstin Jeding är leg. psykolog och fil. dr, har disputerat i psykosocial arbetsmiljö, stress och hälsa vid University of Oxford. Hon är författare till böcker som 29 sidor mot stress och 29 sidor mot sömnbesvär.