Behandling

Regeringen villl stärka traumakompetens i barn- och ungdomspsykiatrin

Foto: Getty Images

Regeringen ger nu Linköpings universitet i uppdrag att utveckla kompetensen inom traumavård för personal i barn och ungdomspsykiatrin.

Det finns ett samband mellan traumatiska händelser och utvecklandet av psykisk ohälsa hos barn och unga.

– Den psykiska ohälsan hos barn och unga i Sverige har ökat på senare år och allt fler söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin. De som arbetar med vård av traumatiserade barn och unga behöver ha kunskap som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger socialminister Annika Strandhäll.

Linköpings universitet ska utarbeta och genomföra ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för berörd personal inom första linjens vård och den specialiserade psykiatrin för barn och unga.

Uppdraget ska ske i samråd med Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Rädda barnen och Röda korset.

Under 2018 får Linköpings universitet 3 000 000 kronor, för att genomföra det här uppdraget, som ska delredovisas 15 februari 2019 och slutredovisas senast 15 februari 2022.