Regeringen vill stärka stödet i sjukskrivningsprocessen

Socialminister Annika Strandhäll presenterar idag på DN Debatt regeringens nya initiativ för en tryggare sjukförsäkring. Det är 11 punkter, som tar sikte på att förbättra stödet till individen.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Socialminister Annika Strandhäll presenterar idag på DN Debatt regeringens nya initiativ för en tryggare sjukförsäkring. Det är 11 punkter, som tar sikte på att förbättra stödet till individen.

– Vi måste möta den oro som finns kring sjukförsäkringen. Därför vill jag bland annat se över tillämpningen av begreppet ”normalt förekommande arbete”. Den enskilde ska kunna förstå besluten, säger socialminister Annika Strandhäll.

Både regeringen och försäkringskassan har under senare tid fått mycket kritik för hur regler gällande både sjukskrivningar och assistans tolkas och används. Det socialpolitiska området har seglat upp som ett av den kommande valrörelsens hetaste ämnen, och nu vill regeringen lyfta dessa frågor innan de på allvar påverkar valet. 
Förutom det nya regleringsbrev som Försäkringskassan fick i år kommer här ytterligare elva punkter som alltså syftar till att förstärka Försäkringskassans arbete med att ge stöd till den enskilde. 
Dessa elva punkter som man säger sig vilja se över är:

1. En utredning om ”normalt förekommande arbete” och ”särskilda skäl”
2. Förstärkt arbete inom Försäkringskassan med att stödja individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
3. Permanent koordineringsfunktion inom hälso- och sjukvården
4. Se över möjligheten till skäligt rådrum i SGI-skyddet
5. Långa sjukfall och sjukersättning
6. Stöd till arbete eller studier för personer med aktivitetsersättning
7. Sjukförsäkringen i en föränderlig arbetsmarknad
8. Ökade möjligheter till arbete inom sjukförsäkringen
9. En nationell samordnare för en välfungerande sjukförsäkring
10. Ett Nolltoleransuppdrag: Ge stöd till individer som går från sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingen
11. Förbättrad samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården
Beslut om dessa initiativ förväntas tas av regeringen imorgon den 25 januari. 

Läs mer på regeringens hemsida

Related posts