Här är höstens alla utbildningar och seminarier

Motiverande samtal (MI) vid autism och adhd, Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem och Kvalitet inom LSS är några av höstens utbildningar i vårt kalendarium.
Nätverkande på SSIL utbildningsdag i Stockholm. Foto: Jenny Fors

Motiverande samtal (MI) vid autism och adhd, Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem och Kvalitet inom LSS är några av höstens utbildningar i vårt kalendarium.

Motiverande samtal (MI) vid autism och adhd, Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem och Kvalitet inom LSS är några av höstens utbildningar i vårt kalendarium.
Här är hela listan: 

September

Hedersrelaterat våld och förtryck

14 september, webbsänd

SKR, www.uppdragpsykiskhalsa.se

Värna våra yngsta

13-14 september, Stockholm

www.anhoriga.se

Digital inkludering i socialtjänsten

14 september, webbsänd

www.skr.se

Ledarskapsprogram Nära vård

15 september, webbsänd

www.skr.se

SSIL utbildningsdag – HVB och familjehem

15 september, Västerås

www.ssilutbildningsdagar.se

Att behandla trauma hos
krigsflyktingar

19-20 september, Stockholm

www.expomedica.se

Mötesplats social hållbarhet

20-21 september, Örebro

www.folkhalsomyndigheten.se

Temadag om LVU-vården på SiS

21 september, webbsänd

www.skr.se

Certifierad föreståndare för HVB, stödboende och LSS

22-23 september, 2-3 november

www.imrab.se

Trygghetsdag 2022

27 september, Stockholm

www.skr.se

Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

27 september, webbsänd

www.skr.se

Grundkurs i LVU

27-28 september, webbsänd

www.skr.se

FIT-diplomutbildning

28 september – 29 oktober, webbsänd

www.waitong.se

Socialchefsdagarna

28-30 september, Göteborg

www.socialchefsdagarna.se

Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö – Den mörka triaden

29 september, Malmö

www.expomedica.se


Oktober

Daglig verksamhet
5-6 oktober, webbsänd
www.sifu.se
Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö – Den mörka triaden
6 oktober, Umeå
www.expomedica.se
Riskorienterat arbetssätt
6 oktober, webbsänd
www.skr.se
Äldreomsorgsdagarna
6-7 oktober, Stockholm
www.gothiakompetens.se
 
Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

11 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

Socialtjänstjuridik idag

13-14 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

Offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

14 oktober, webbsänd

www.skr.se

Från skyddat boende till eget hem

17 oktober, webbsänd

www.skr.se

Motiverande samtal (MI)
vid autism och ADHD

17-18 oktober, webbsänd

www.expomedica.se

SSIL utbildningsdag
– HVB och familjehem

18 oktober, Malmö

www.ssilutbildningsdagar.se

SSIL utbildningsdag
– HVB och familjehem

20 oktober, Göteborg

www.ssilutbildningsdagar.se

Offentlighet och sekretess
för socialtjänsten

20 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

Livets möjligheter

24-25 oktober, Stockholm

www.anhoriga.se

Copingorienterat
självskadebeteende

25 oktober, webbsänd

www.kui.se

Hållbar upphandling

25 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

26 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

Drogfokus

26-27 oktober, Jönköping

www.drogfokus.nu

FIT Booster

27 oktober, webbsänd

www.waitong.se

Hot och våld på jobbet – juridik och säkerhet

27 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

Motiverande samtal
– MI-utbildning

27 oktober, webbsänd

www.sverigehalsan.se

Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö – Den mörka triaden

27 oktober, Stockholm

www.expomedica.se

LSS – lagstiftning och
dess tillämpning

27-28 oktober, webbsänd

www.expomedica.se

Utredning av vuxna med
missbruk/beroende med
särskilt fokus på LVM

28 oktober, webbsänd

www.jpinfonet.se

November

Att arbeta med människor som lider av personlighetsstörningar

3 november, Göteborg

www.expomedica.se

Återfallsprevention

7, 16-17 november, webbsänd

www.kui.se

Familjerätten i kommunen

8 november, webbsänd

www.jpinfonet.se

Praktisk processrätt
för socialtjänsten

9 november, webbsänd

www.jpinfonet.se

Palliativ vård och
omvårdnad inom äldrevården

9 november, Stockholm

www.expomedica.se

FIT fördjupning
– grupp, familj och HVB

9 november, webbsänd

www.waitong.se

Kvalitet inom LSS

9 november, Stockholm

www.kui.se

Äldre, alkohol och våld

10 november, webbsänd

www.kui.se

Att arbeta med människor som lider av personlighetsstörningar

10 november, Stockholm

www.expomedica.se

SSIL utbildningsdag
– HVB och familjehem

17 november, Sundsvall

www.ssilutbildningsdagar.se

Våldsutsatthet och traumatisering hos missbrukande kvinnor

17 november, Stockholm

www.expomedica.se

Motiverande samtal
– MI-utbildning

22 november, Malmö

www.sverigehalsan.se

Socionomdagarna

22-23 november, Stockholm

www.socionomdagarna.se

Vårdnadsöverflyttning
– lagen och praktiken

23 november, webbsänd

www.jpinfonet.se

LVU i praktiken

24 november, webbsänd

www.jpinfonet.se

Att växa upp i en psykopatisk/narcissistisk miljö – Den mörka triaden

24 november, Göteborg

www.expomedica.se

Demensutbildning grund

24 november, webbsänd

www.kui.se

Bipolär sjukdom

29-30 november, Stockholm

www.sifu.se

ADAD Booster

30 november, webbsänd

www.waitong.se

December

SSIL utbildningsdag
– HVB och familjehem

1 december, Stockholm

www.ssilutbildningsdagar.se

Sexuell hälsa

6-7 december, Stockholm

www.sifu.se

Tema: ADHD & Autism
– igår, idag och imorgon

9 december, webbsänd

www.expomedica.se

Har vi glömt någon? Maila till [email protected]

Related posts