Forskning

Psykologisk behandling kan ge negativa biverkningar

Psykologisk behandling kan ge oönskade biverkningar

Terapi kan ge biverkningar helt utan inblandning av medicin.

Psykologisk behandling kan ge oönskade biverkningar, precis som läkemedel. Detta hittills ganska outforskade område studeras i en ny avhandling från Stockholms universitet.

Alexander Rozental, legitimerad psykolog och doktor i psykologi, har bland annat undersökt hur det går för personer som får kognitiv beteendeterapi via Internet. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Sveriges kommuner och landsting satsar stort på den.
I en av studierna som ingår i avhandlingen visade det sig att ungefär sex procent av 3 000 undersökta patienter som behandlats med internetbaserad terapi försämrades i behandlingen. I en annan studie fick personer som hade gått i olika former av psykoterapi de senaste åren, exempelvis inom psykiatrin, skatta om de hade upplevt andra typer av negativa effekter.

– Vi såg att en tredjedel upplevde att jobbiga minnen väcktes till liv, fick ökad ångest eller kände sig stressade. Likaså var det inte ovanligt med en dålig relation till sin psykolog eller låg kvalitet på behandlingen, berättar Alexander Rozental.

– Jag hoppas att psykologer och psykoterapeuter blir mer medvetna om att det faktiskt kan finnas biverkningar och att man behöver ställa frågor kring detta till patienterna. Jag tror också att det krävs en reglering från samhället av vem som får lov att bedriva behandling. Idag finns ingen kvacksalverilagstiftning på området psykisk ohälsa, säger Alexander Rozental.