Psykisk ohälsa bakom hälften av alla pågående sjukskrivningar

Världsdagen för psykisk ohälsa inträffar i oktober varje år, och instiftades av World Federation for Mental Health 1992, med syftet att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk ohälsa.
I år är temat mental hälsa på arbetsplatser.

Foto: Getty Images

Världsdagen för psykisk ohälsa inträffar i oktober varje år, och instiftades av World Federation for Mental Health 1992, med syftet att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk ohälsa.
I år är temat mental hälsa på arbetsplatser.

Försäkringskassan lägger ut siffror som visar att sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa står för 46 procent av alla pågående sjukskrivningar, i Sverige så ligger Dalarnas län högst och Norrbottens län som lägst, när det gäller psykiatriska diagnoser bakom sjukskrivningar.

– Mellan år 2011 och fram till 2017 mer än fördubblades sjukskrivningarna med anledning av psykiatriska diagnoser. Under 2017 har vi dock kunnat skönja en minskning av sjukskrivningarna även för de psykiatriska diagnoserna, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Hälften av de sjukskrivna kvinnorna i landet var vid halvårsskiftet 2017 inte på jobbet på grund av en psykiatrisk diagnos.
Ulrik Lidwall säger:

– Framförallt är det de som jobbar inom kontaktyrken som är sjukskrivna på grund av psykiatriska diagnoser, vilket ofta är kvinnor anställda inom offentlig sektor.

Världsdagen för psykisk ohälsa inträffar i oktober varje år, och instiftades av World Federation for Mental Health 1992, med syftet att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk ohälsa. 
I år är temat mental hälsa på arbetsplatser.

Related posts