Forskning

Omsorg om andra stor anledning till vaccination

Innan man skaffat familj verkar en bredare form av omsorg

Ny studie svarar på: Vad och vilka bryr vi oss om när vi vaccinerar oss?

 Nyligen kom en ny studie som kan hjälpa till att svara på varför vissa väljer bort vaccination. Eftersom vaccin skyddar inte bara den som tar det, utan även de andra personer som man annars hade kunnat smitta, så finns det en mängd tänkbara motiv för att välja att vaccinera sig, som just omsorg om andra.

Förutom det mest självklara – att man vill skydda sig eller sina barn från att bli sjuka – så visar forskning att många också påverkas av omsorg om andra när de väljer att vaccinera sig.

Men om man bryr sig om andra, vilka är det då man bryr sig om? I sin avhandling i statsvetenskap har Rafael Ahlskog undersökt distinktionen mellan snäv eller bred omsorg om andra. Snäv omsorg gäller de närmaste – ens familj eller vänner – medan bred omsorg kan innefatta främlingar man aldrig träffat, människor som bor långt borta eller som är väldigt annorlunda från en själv: kort sagt, en bredare form av samhällsomsorg. Resultaten från en uppsättning enkätexperiment visar att båda dessa typer av omsorg kan påverka vaccinationsbenägenhet, men hos olika människor.

– Innan man hunnit skaffa familj och barn verkar en bredare form av omsorg kunna spela roll i ens vaccinationsbeslut, medan denna omsorg försvinner och ger plats för den snävare typen när familj och barn kommer in i bilden, säger Rafael Ahlskog.

Denna kunskap kan spela en viktig roll för hur man väljer att utforma vaccinationskampanjer i framtiden, men belyser också en djupare evolutionär logik som även moderna människor ibland styrs av: som sociala varelser kan vi under rätt förutsättningar kosta på oss att ta hänsyn till en ganska bred samhällelig kontext, men när vi får chansen att investera i de evolutionära ”kärnvärdena”, som överlevnad och fortplantning, glöms de större sammanhangen lätt bort.

Avhandlingen finns att läsa här: Essays on the collective action dilemma of vaccination.