Nytt stödmaterial för syskon i familjehem

Räddningsmissionen lanserar Syskonstödet som ska skapa en känsla av sammanhang och delaktighet för biologiska barn i familjehem. 
Syskonstödet är ett stödmaterial för biologiska barn i familjehem. Foto: Erika Persson

Räddningsmissionen lanserar Syskonstödet som ska skapa en känsla av sammanhang och delaktighet för biologiska barn i familjehem. 

Räddningsmissionen lanserar Syskonstödet som ska skapa en känsla av sammanhang och delaktighet för biologiska barn i familjehem. Här kan syskon få svar på vanliga frågor och praktiska tips på hur det kan vara att få ett familjehemsplacerat syskon.

– Vi har lång erfarenhet av familjehemsarbete och vet att det som biologiskt syskon i ett familjehem kan vara viktigt att få prata med någon om de tankar och känslor som uppstår när ett nytt barn kommer in i familjen, säger Annika Leckström, familjehenskonsulent på Räddningsmissionen.

Idén kom efter möten med biologiska barn i några nya familjehem.

– Vi hade några familjer som var nya i sina uppdrag och barnen i familjehemmen tyckte att det var utmanande. Vi bjöd då in ungdomarna till en träff och det blev ett så fint och givande möte! Där och då föddes tanken om att skapa ett material för gruppträffar och enskilda samtal med de biologiska barnen i fokus, berättar Annika.

På Syskonstödets hemsida finns allt material samlat. Förutom texter och filmer så finns även en tryckfärdig broschyr att ladda ner. Det finns även ett gruppstödsmaterial och tips och samtalsunderlag för socialtjänsten och för föräldrar.

– Den forskning som finns i ämnet visar tydligt att barnen påverkas mycket i ett familjehem. Det finns mycket att tjäna på att göra barnen mer inkluderade och motiverade i ett familjehem. Idag är det bara föräldrar som får handledning men det kommer vi att kunna ändra på nu. Det känns väldigt bra, avslutar Annika Leckström.

Läs mer på: www.syskonstodet.se

Related posts