”Man behöver ha plats både i hjärta och bostad”

Allt fler familjehemsplaceringar handlar om komplexa behov.
Familjehemsbanken
Familjehemsbankens arbetsverktyg hjälper handläggare och konsulenter att komma i kontakt med rätt familjehem. Foto: Jenny Fors

Att få till en bra matchning är A och O för att skapa en trygg och långvarig placering utan sammanbrott. Familjehemsbanken skapar möjligheter för att kommuner och konsulentstödda verksamheter ska kunna få till så bra matchningar som möjligt. Det finns en ökad efterfrågan på erfarenhet och kunskap då allt fler placeringar handlar om komplexa behov.

Det behövs fler familjehem. Kommuner och familjehemskonsulter söker ständigt nya familjer. De senaste åren har också familjehemmens betydelse lyfts fram i samhällsdebatten och regeringen har i år satsat stort på en förstärkning av familjehemmen, något som beräknas fortsätta.

Familjehemsplacering är den vanligaste placeringsformen vi har i Sverige. Enligt Socialstyrelsens siffror från 2021 är cirka 18 700 individer placerade i familjehem, jämfört med 26 200 placerade inom samhällsvården totalt.

För att förhindra vårdsammanbrott i form av omplaceringar så är det viktigt att få till en bra matchning mellan kommun eller konsulentstödd verksamhet och familjerna.

– Matchningen är avgörande, den betyder allt, säger Helena Jönsson på Familjehemsbanken.

En mötesplats för familjehem

Familjehemsbanken är en mötesplats för familjehem där privatpersoner, kommuner och konsulentstödd verksamhet kan hitta varann.

– Vi täcker in kontaktperson, kontaktfamilj, jourfamilj och familjehem. Och det kan vara både traditionellt eller förstärkt familjehem. Även skyddsplacering. Vi har en webbaserad databas där det är lätt att söka och hitta från båda håll, berättar Marlene Persson på Familjehemsbanken.

Helena Jönsson, Elin Kraft och Marlene Persson på Familjehemsbanken.

För att det ska bli så bra matchningar som möjligt så får den som är intresserad att bli familjehem fylla i ett formulär med relevanta frågor.

– Det är till exempel arbete, erfarenhet, styrkor och svagheter, om man har möjlighet att vara ledig för att gå på möten och finnas där för barnet. Det är frågor som gör att man får chans att fundera ett varv till. Det är ett stort ansvar att vara familjehem som ska vara väl förankrat i hela familjen och man behöver ha plats både i hjärta och bostad, säger Helena Jönsson.

Alla har inte tänkt igenom beslutet

Många kanske inte riktigt har tänkt igenom alla bitar och då kan Familjehemsbanken hjälpa till att klargöra vad som behövs för att ansökan ska kunna godkännas.

– Vi korrekturläser varje formulär och är det något som saknas eller är felaktigt så hör vi av oss. Vi påminner också om att man behöver uppdatera sin intressenotis om något har förändrats, säger Elin Kraft.

– Till exempel kan det ju inte stå att man har ett djurfritt hem om man precis har köpt hund, tillägger Madelene. Allt som man skriver är sökbart för handläggare och konsulenter; det kan vara allt från diabetes och allergier till NPF. De slipper också göra en första gallring eftersom vi har en sådan utförlig beskrivning för varje intresseanmälan. Man vill ju inte gå vidare med någon som till exempel inte har tillräcklig plats i bostaden.

Ofta kanske man har en idé om vilken ålder eller annat som skulle passa bäst, men det kan också vara att man erfarenhetsmässigt skulle passa bättre för något annat som man inte själv har tänkt på.

– Det behövs också placeringar för vuxna eller hela familjer. Då kan ett eget boende i ett Attefallshus eller liknande i anslutning till familjens bostad vara bra. Kriminalvården söker också familjehem som en utsluss, säger Helena.

Erfarenhet och kompetens efterfrågas

På Familjehemsbanken märker de att efterfrågan ökar när det gäller erfarenhet och mer kompetens.

– Det placeras barn och unga med mer komplexa behov idag. Ofta önskas erfarenhet från HVB eller socialtjänst.

De som söker familjehem kan lägga in sökesnotiser, antingen att de söker i allmänhet i till exempel ett visst område eller för ett speciellt ärende.

– Svaren från intresserade kommer direkt i mailkorgen. Man kan också välja att abonnera på nya familjehems intressenotiser utifrån de kriterier som man har valt. Det är väldigt uppskattat att det går att söka i databasen via filtrering, till exempel geografiskt område, uppdragstyp hemma på heltid, erfarenhet av autism, ensamstående mamma. Jag pratade nyligen med en handläggare som hade haft så positiv erfarenhet av kurdiska kvinnor, så hon blev överlycklig när hon kunde söka på ”språk: kurdiska”, säger Marlene.

Fantastiskt att kunna få snabb hjälp

Hon har fått mycket uppskattning från handläggarna som tycker att det är fantastiskt att kunna få så snabb hjälp med bra matchningar.

– När vi var med som utställare på SSIL utbildningsdag sist så gick det förbi en kvinna som utbrast; ”Åh Familjehemsbanken! Er använder jag varje dag, det är så bra!” Det är jättekul att få en så spontan reaktion. Vi brukar också fråga om det är något som användarna saknar så vi kan utvecklas vidare. Det ska vara ett lättarbetat arbetsverktyg som ska underlätta för våra användare.

Hon blir också glad när hon ser att folk tipsar varandra om Familjehemsbanken på sociala medier.

– Det känns bra att kunna bidra till något bra, avslutar Marlene Persson.

Related posts