Psykisk ohälsa

Musikterapi är en outnyttjad samhällsresurs

Musikterapi växer i Sverige och är fortfarande en outnyttjad samhällsresurs.

MusikBojen verkar för att skapa tillgång till musikterapi för barn och ungdomar som varit med om svåra fysiska eller psykiska utmaningar.

Den 15 november uppmärksammas den Internationella Musikterapidagen. Stiftelsen MusikBojen verkar för att skapa tillgång till musikterapi för barn och ungdomar som varit med om svåra fysiska eller psykiska utmaningar.

Många barn och ungdomar i Sverige behöver stöd för att kommunicera sina känslor som har orsakats av svåra fysiska och psykiska situationer. Med fokus på att synliggöra musikterapi, som i många länder är en mer etablerad del i samhället, samt skapa mer tillgång till musikterapi i Sverige, grundades stiftelsen MusikBojen 2017. Fram till augusti 2020 har MusikBojen varit med och behandlat 550 barn och utfört 3500 terapisessioner. Som en internationellt erkänd och forskningsbaserad behandlingsform är musikterapi idag en underutnyttjad samhällsresurs i svensk hälso- och sjukvård.

– Musikterapi kan bidra till att öka livskvalitén hos barn och ungdomar som lider av fysiska, psykiska och sociala svårigheter. Tyvärr ökar ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige. Min vision är att erbjuda musikterapi till alla utsatta barn och ungdomar i Sverige. Därför är jag glad och stolt att många engagerade personer hjälper till att starta och utveckla Stiftelsen MusikBojen, säger Claire Rosvall, initiativtagare och medgrundare till MusikBojen.

Bland ambassadörerna till stiftelsen finns Seinabo Sey, Nikki Amini, Martin Stenmarck, Loa Falkman, Ann Sofie von Otter och Sthlm Sound Gospel Choir.

Musikterapi växer i Sverige 

MusikBojen har verksamhet på bland annat Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala, Sachsska Barnsjukhuset, Barn- och ungdomspsykiatrin samt barnhabiliteringen i Norrtälje och delfinansierar musikterapi på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och Huddinge. Sedan den 1:a september 2020 även på Universitetssjukhuset i Skåne tack vare finansiering från bland annat Drottning Silvias jubileumstiftelse CATCH och Crafoordska stiftelsen.

Forskningsläget inom musikterapi är både djupt och brett:

– Cochrane visar vetenskapligt stöd för musikterapi vid: depression, demens, psykostillstånd, cancer, autism, rehabilitering efter stroke och traumatisk hjärnskada.

– Svensk musikterapeutisk forskning visar positiva resultat vid: rehabilitering av kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer, behandling för att öka livskvalitén hos barn som genomgår stamcellstransplantation, som tilläggsbehandling för sjuka nyfödda vid smärtsamma provtagningar.
– I svensk hälso- och sjukvård finns idag nationella riktlinjer för behandling med musikterapi för barn och vuxna i palliativ vård och vid schizofreni.