Funktionsvariation

Missa inte Humanas digitala föreläsningar om LSS

Personlig assistans är en av tio LSS-insatser som man kan söka.

Den 4 februari är det dags för föreläsningen ”Vad är personlig assistans?”. Humana arrangerar kostnadsfria föreläsningar där man går igenom de tio olika insatserna inom LSS.

Den 4 februari är det dags för föreläsningen ”Vad är personlig assistans?”. Humana arrangerar kostnadsfria föreläsningar där man går igenom de tio olika insatserna inom LSS. 

Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) är till för att hjälpa personer med funktionsvariationer att kunna leva ett liv som alla andra. Vem som har rätt till hjälp, vilken hjälp finns det att få och hur det går till är några av frågorna som du kommer att få svar på under Humanas digitala föreläsningar om LSS.

Del 3 i föreläsningsserien heter ”Vad är personlig assistans?” och hålls den 4 februari kl 13:00-13:50.

Här anmäler du dig (klicka här).

Föreläsaren Erik Wahlgren förklarar vad personlig assistans innebär. Han går igenom steg för steg vad som ingår i grundläggande behov, hur man ansöker om assistans samt hur man överklagar till domstol.

Missade du de första två? Ingen fara. De har spelats in och finns att titta på i efterhand. 

Del 1: Vad är LSS? (klicka här för att se).

I LSS finns det tio olika insatser som man kan söka. Dessa är:

1. Rådgivning och annat personligt stöd.
2. Personlig assistans 
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson 
5. Avlösarservice i hemmet 
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 
9. Bostad med särskild service för vuxna 
10. Daglig verksamhet