Reportage

Malmöprojektet Sluta skjut förlängs i tre år

Antalet beslagtagna vapen har ökat och polisen tog hand om 184 vapen under 2020.

Den uppmärksammade satsningen Sluta skjut, som nu har pågått i tre år, har haft god effekt med minskat antal dödade efter skjutningar och sprängningar i Malmö.

Den uppmärksammade satsningen Sluta skjut, som nu har pågått i tre år, har haft god effekt med minskat antal dödade efter skjutningar och sprängningar i Malmö. Samarbetet mellan Polisen, Malmö stad och Kriminalvården förlängs nu ytterligare tre år.

År 2017 var situationen ohållbar gällande skjutningar och sprängningar i Malmö. Något behövde göras för att minska det dödliga våldet och skapa ökad trygghet i staden. Polisen, Malmö stad och Kriminalvården startade det gemensamma projektet Sluta skjut.

Under en presskonferens den 14 januari meddelar parterna att projektet nu förlängs ytterligare tre år.

– Det ger oss möjlighet att jobba vidare enligt strategin att det här ska vara en långsiktig satsning. Vi ser att samarbetet har god effekt, säger Anna von Reis, avdelningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad.

Antalet skjutningar under 2020 uppgick till 20 stycken, jämfört med 34 stycken år 2019, 47 stycken år 2018 och 65 stycken år 2017. De har alltså sjunkit år från år efter år 2017 då siffrorna var rekordhöga.

Under dessa skjutningar så var det 3 personer som dödades år 2020 och 5 som skadades. 2019 var det 7 dödade och 13 skadade, 2018 var det 12 dödade och 14 skadade och 2017 var det 7 dödade och 35 skadade.

– Vi har under projektets gång fått 49 personer att hoppa av sin kriminella bana. Vi har genomfört gruppinterventioner, så kallade call ins och gjort 68 hembesök, som vi kallar customer notifications, berättar Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö.

Under mötet så informeras personen om den hjälp som finns att få för den som vill hoppa av sin kriminella bana och sluta använda skjutvapen. Antalet beslagtagna vapen har ökat och polisen tog hand om 184 vapen under 2020.

– Under 2019 fick vi en ny vapenlag som ledde till att fler inte har vapnet på sig, men istället låter de andra personer fixa fram vapnet åt sig när de ska använda det. Det är något som vi kommer att jobba aktivt med under 2021. Vi kommer också att rikta in oss mycket på den nyrekrytering som pågår.

Samarbetet har lett till många förbättringar. Bland annat en påskyndad administration så att personer snabbare kan komma in i fängelse. Man har också fått en ökad kännedom om klienterna. Kriminalvården har också blivit mer synlig, vilket är positivt.

– En stor fördel är att polis, socialtjänst och kriminalvård alla är på plats under hembesöken. Då blir hjälpen mer direkt och träffsäker. Att vi kan erbjuda hjälp till de här personerna gör också att vi blir trovärdiga. En hel del personer vill faktiskt ha hjälp att komma ur kriminaliteten, säger Anna von Reis.