På kontoret

Kvinnor jobbar dubbelt både hemma och på jobbet

Ida Östensson är jämlikhetsexpert och opinionsbildare

En ny Sifo-undersökning som Make Equal har gjort visar att över hälften av de tillfrågade kvinnorna upplever att kvinnor i högre grad utför osynligt arbete i hemmet. Nästan lika många upplever att det är liknande fördelning på jobbet.

En ny Sifo-undersökning som Make Equal har gjort visar att över hälften av de tillfrågade kvinnorna upplever att kvinnor i högre grad utför osynligt arbete i hemmet. Nästan lika många upplever att det är liknande fördelning på jobbet.

Kvinnor utför i genomsnitt fem timmar mer obetalt hemarbete per vecka än män. Men det är inte bara i hemmet som kvinnor utför mer osynligt arbete. Kvinnor lägger upp till 200 fler timmar per år på icke-meriterande arbete än sina manliga kollegor. 

Make Equal presenterar nu en Sifo-undersökning som visar att endast 17 procent av de tillfrågade upplever att deras arbetsgivare arbetar systematiskt för att det osynliga arbetet på jobbet fördelas jämt över könen.

– Att jobba dubbelt, både hemma och borta, får konsekvenser. Det syns inte minst i den statistik som finns om utmattning, där kvinnor löper 41 procent större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det syns även i vem som till slut begär ut skilsmässa. Däremot återspeglas det inte i lönekuvertet eller i den framtida pensionen. Det vill vi förändra, säger Ida Östensson, ordförande i Make Equal.

Släpper bok om hur du påverkas av det osynliga arbetet

Tillsammans med Thor Rutgersson har hon skrivit boken ”Allt vi inte ser. Så påverkas du av det osynliga arbetet – hemma och på jobbet” som nu släpps på Mondial förlag. Boken varvar hård statistik och vardaglig igenkänning. Men framför allt vill författarna att alla oavsett kön ska våga göra det osynliga synligt – och ge tips och verktyg för hur det med relativt enkla medel går att skapa förändring. 

Det osynliga arbetet på jobbet handlar om att fixa med fika, ta anteckningar på möten, förbereda inför möten och introducera nya kollegor. 

Enligt undersökningen upplever 27,1 procent av de tillfrågade att det osynliga arbetet på jobbet är jämt fördelat mellan könen. 25,9 procent (36,7 procent av kvinnorna) upplever att det utförs i något eller mycket högre grad av kvinnor. 5,8 procent (11,1 av männen) upplever att det utförs till något eller mycket högre grad av män.

När det gäller osynligt arbete i hemmet upplever 28,2 procent att det är jämnt fördelat, 37,9 procent (50,2 av kvinnorna) tycker att det utförs i något eller mycket högre grad av kvinnor och 6,3 (11 procent av männen) att det utförs till något eller mycket högre grad av män.