Viktigt att sprida kunskap om postcovid

Den 15 mars är det International Long Covid Awareness Day. Svenska Covidföreningen vill uppmärksamma det för att öka kunskapen om postcovid.
Symtom på postcovid syns oftast inte utanpå och kunskapen inom vården är bristande. Foto: Getty Images

Den 15 mars är det International Long Covid Awareness Day. Svenska Covidföreningen vill uppmärksamma det för att öka kunskapen om postcovid.

Den 15 mars är det International Long Covid Awareness Day. Svenska Covidföreningen vill uppmärksamma det för att öka kunskapen om postcovid.

Under International Long Covid Awareness Day den 15 mars arrangeras en manifestation på Sergels torg i Stockholm klockan 11.30-12.30. Arrangör av eventet Vem saknas? är Svenska Covidföreningen, som vill uppmärksamma alla som inte tillfrisknat efter en covid-19-infektion. 

Det är många som har drabbats av långtidscovid/postcovid. WHO anger att i genomsnitt 10 procent av de som smittas av covid-19 fortfarande har symptom efter tolv veckor. En studie publicerad i The Lancet visar att 12,7 procent har kvarstående symtom i tre till fem månader efter infektionen (längre omfattar inte studien). En studie från University of Washington visar att cirka 8 procent av smittade fortfarande påverkas efter nio månader.

Under hashtagen #vemsaknas uppmanar Covidföreningen att höja medvetenheten kring postcovid och dess effekter. Genom att sprida kunskapen om postcovid kan fler få rätt hjälp.

Den 25 januari presenterades förslag på en nationell handlingsplan för postcovid till regeringen. Regeringen bör:

– Ge SBU ett utvidgat och förlängt uppdrag. Omvärldsbevakningen måste bli bättre.

– Socialstyrelsen bör ta fram ett nationellt kliniskt kunskapsstöd. Kunskap måste spridas om vi vill få en jämlik vård.
– Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för att accelerera lärandet.
– Ge öronmärkta pengar till multidisciplinära mottagningar i varje sjukvårdsregion. Postnummer avgör inte vårdbehov.
Vanliga symptom vid postcovid:

• Fatigue/extrem trötthet, både fysisk och mental 

• Andfåddhet, svårigheter att andas 
• Feber eller feberkänsla 
• Förlust av lukt och smak, eller att lukter och smaker upplevs annorlunda 
• Bröstsmärta 
• Värk i muskler och leder 
• Nytillkommen intolerans/allergier exempelvis mot viss mat 
• Huvudvärk 
• Hårda hjärtslag eller hög vilopuls 
• Yrsel och/eller hjärtklappning i stående eller sittande ställning 
• Mag- och tarmbesvär 
• Illamående 
• Svårigheter att svälja 
• Försämrad aptit 
• Domningar och andra neurologiska symtom 
• Sömnstörningar 
• Svårigheter med minne och koncentration 
• Hudutslag, klåda eller blåmärken 
• Håravfall 
• Svårighet att kontrollera annan sjukdom, till exempel diabetes eller astma 
• Ångest 
• Depression 
• Synproblem, ögoninflammation eller ögonmotorikstörning

Related posts