NPF

Kostnadsfri utbildning om ungas psykiska ohälsa

"Om psykisk ohälsa hos barn och unga" är en kostnadsfri utbildning med bland andra överläkare Piotr Wysota (mitten). Foto: Refam

Den 29 mars arrangerar Refam en kostnadsfri online-utbildning. Piotr Wysota föreläser om ADHD, ADD, Tourette, Autism och utagerande beteende.

Den 29 mars arrangerar Refam en kostnadsfri online-utbildning. Piotr Wysota föreläser om ADHD, ADD, Tourette, Autism och utagerande beteende. Lisbeth Pipping berättar om sin egen svåra uppväxt med bland annat vanvård och misshandel.

Barn och ungdomar kan uppvisa erfarenheter av en uppväxt av vanvård, misshandel och svält och andra svårigheter som kan leda till psykisk ohälsa. Inom LSS, socialtjänstens och sko­lans verksamheter där man möter barn och unga behövs kunskap och kompetens för att upptäcka psykisk ohälsa. 

Utbildningsföretaget Refam håller en kostnadsfri online-utbildning den 29 mars där Piotr Wysota och Lisbeth Pipping föreläser. 

Piotr Wysota är överläkare spec. i psykiatri och allmänmedicin samt skolläkare. Med sin expertis och förmåga att på ett underhållande sätt förklara psykisk ohälsa i olika åldrar är Piotr Wysota en mycket uppskattad föreläsare. Piotr Wysota startade 2015 Art of Care AB och driver numera, Skagerns Vård- och Hälsoen­het i Gullspång/Hova där han arbetar som distriktsläkare. Piotr är även verk­sam som specialist i psykiatri och tar emot privata patienter som behöver psykiatrisk bedömning, medicinering eller rådgivning.

Lisbeth Pipping har egen erfarenhet av uppväxt av vanvård, misshandel och svält med en skolgång präglad av mobbning. Hon är författare, beteendevetare och föreläsare. Hemma hos Lisbeth hade de inga lakan i sängarna, hon och hennes systrar var alltid smutsiga och hungriga och när de var sjuka blev de slagna. Lisbeth och hennes två småsystrar växte upp med en utvecklingsstörd mamma och en alkoholiserad pappa men ingen stannade upp och reagerade. 

Sista anmälningsdag är 25 mars. Anmäl dig här (klicka).