NPF

Greta Thunberg talar om autism

Greta Thunberg är en av talarna på ett webinarie om autism. Journalisten Jan Gradvall leder samtalen.

Den 16 mars hålls ett kostnadsfritt webinarium kring hur vi kan skapa meningsfulla aktiviteter och en bättre anpassad fritid för barn med autism.

Den 16 mars hålls ett kostnadsfritt webinarium kring hur vi kan skapa meningsfulla aktiviteter och en bättre anpassad fritid för barn med autism. Arrangörer är Min Stora Dag och Autism- och Aspergerförbundet. 

Greta Thunberg är en av talarna på webinariet den 16 mars klockan 16. Övriga gäster är Funkismorsorna, forskaren Sven Bölte, Alexander Skytte och organisationen Lära med Djur. De  delar med sig av personliga erfarenheter, reflektioner och medskick. 

Seminariet är en del av projektet Hela Spektrat, som ska bidra till en mer givande fritid och fler meningsfulla sociala sammanhang för barn med autism. Några av frågorna som diskuteras: Hur har pandemin påverkat möjligheterna till meningsfull fritid? Hur påverkar fritiden det mentala måendet? Och vad borde andra tänka på och veta som skulle hjälpa?

Samtalen med de olika gästerna är inspelat på Cirkus i Stockholm och leds av journalisten och skribenten Jan Gradvall.

Länken till seminariet kommer att finnas på Hela Spektrats webbsida från och med den 16 mars. Det kommer även gå att se seminariet i efterhand. Klicka här!