Psykisk ohälsa

Friends 10 krav till politikerna

Mobbning har mycket allvarliga konsekvenser

Friendsrapporten 2022 visar störst försämring för tjejer i årskurs 3–6. Det är den grupp vars utsatthet ökat mest när det bland annat gäller kränkningar på nätet. 

Friendsrapporten 2022 visar störst försämring för tjejer i årskurs 3–6. Det är den grupp vars utsatthet ökat mest när det bland annat gäller kränkningar på nätet. 


Friends presenterar en ny rapport där man sammanställer tio års analys av svenska elevers trygghetssituation. tjejer i årskurs 3–6 är den grupp vars utsatthet ökat mest när det bland annat gäller kränkningar på nätet. Ökningen har gått från 21 till 29 procent. Dessa elever känner sig dessutom ensamma i skolan. En siffra som legat på 33 procent under senare år. Det är i mycket högre grad än för andra grupper vilket ökar risken för icke godkända betyg.

– Den svenska skolan står inför stora utmaningar. I ett decennium har Friendsrapporten lyft fram barnens röster till alla vuxna med ansvar i skolan. Resultaten av en nedprioriterad skolhälsa och förebyggande trygghetsarbete är alarmerande och visar att Sverige på senare år misslyckats med trygghetsarbetet i skolan, säger Friends generalsekreterare Maja Frankel.

Rekordmånga har mobbats under längre tid

För killar i årskurs 6–9, är den enda grupp där mobbningen har minskat något över tid, dock visar Friends mätningar att andelen som mobbats under längre perioder ökat markant från 67 procent 2014/2015 till 81 procent 2021/2022.

Antalet som har svarat ”ja” (årskurs 3–6) respektive ”oftast/alltid” (årskurs 6–9) vid frågan om de tycker att vuxna på skolan säger till/agerar när de märker/får veta att en elev behandlas illa är på en låg nivå. Sedan Friends började ställa frågan är siffrorna nere på de lägsta nivåerna sedan 2014/2015 (årskurs 3–6, 50 procent respektive årskurs 6–9, 48 procent).

– Kommande regering behöver sätta upp en noll- vision mot mobbning samt kränkningar mot barn och unga till 2030. Visionen bör ha som delmål att halvera mobbningen i Sverige under den kommande mandatperioden. Vi tar vårt ansvar på Friends. Nu är det dags att regeringen tar krafttag nationellt.

Friends 10 krav till politiken

Krav 1: En kommission mot mobbning

Krav 2: Ett kunskapslyft om mobbning
Krav 3: Fler kuratorer i skolan
Krav 4: Mobbning in i skollagen
Krav 5: Ett barnombud för nätet
Krav 6: Förtydliga barns klagomålsinstanser
Krav 7: Nya rekommendationer från Skolverket
Krav 8: Granskning av skolor
Krav 9: Elevers röst som utgångspunkt för åtgärder
Krav 10: Ett partnerskap mot mobbning i Sverige

Här kan du läsa kraven i sin helhet (klicka).