Äldreomsorg

Fler äldre dör av alkohol

Fler äldre får vård för hälsoproblem relaterade till alkohol och stört är ökningen bland kvinnor. Foto: Getty images

En rapport från Socialstyrelsen visar att fler äldre dör av orsaker som kan kopplas till alkohol. Och att antalet personer 65 år och äldre som får vård för sjukdomar relaterade till alkohol ökar.

En rapport från Socialstyrelsen visar att fler äldre dör av orsaker som kan kopplas till alkohol. Och att antalet personer 65 år och äldre som får vård för sjukdomar relaterade till alkohol ökar.

Enligt rapporten ”Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2017” visar statistik från år 2015 att över 1000 personer 65 år och äldre dog av orsaker relaterade till alkohol. Det är en ökning med 41 procent sedan 2001. Men samtidigt minskade dödsfallen kopplade till alkohol bland personer mellan 20 och 64 år.

Det är också allt fler äldre som får vård för hälsoproblem relaterade till alkohol. Och här är det andelen kvinnor som ökar mest. Inom beroendevården kan man se att antalet kvinnor mellan 65-84 år som får vård för alkoholdiagnoser fördubblats mellan 2006 och 2015.

Sven Andréasson, professor på Mottagningen för alkohol och hälsa Riddargatan 1, tror att faktorer som bättre ekonomi bland dagens pensionärer, ökad tillgänglighet till alkohol och mer alkoholpositiva normer bland dagens äldre än föregående generation kan förklara denna ökning.

Även Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, ser alkoholpositiva normer som en förklaring till ökningen.

– Att ta ett glas vin till maten har blivit mer socialt accepterat. Men det finns risk att ett drickande som gått att hålla i schack under arbetslivet eskalerar efter pensionen. När man blir äldre kan kroppen påverkas annorlunda av alkohol. Det kan också finnas risker för att alkoholen reagerar med mediciner man tar, säger Michaela Prochazka.

Sven Andréasson påpekar att det finns mycket vi kan göra för att hindra en ytterligare ökning.

– Generell restriktiv alkoholpolitik är fortfarande de effektivaste åtgärderna för att begränsa alkoholkonsumtion, även för äldre personer. Men vi behöver också tydliggöra att man tål alkohol sämre med stigande ålder. Det kan också vara bra att ta fram nationella riktlinjer för lågriskkonsumtion av alkohol och då med lägre gränser för äldre, säger Sven Andréasson.

Enligt Socialstyrelsens rapport är det ofta personal på äldreboenden eller inom hemtjänsten som först ser tecknen på äldre personers alkoholproblem. Men det är bara en tredjedel av hemtjänstverksamheterna och de särskilda boendena som har rutiner för vad man gör vid misstanke eller upptäckt av alkoholberoende.

– Vi kan bli bättre på att ge information och utbildning till anställda inom äldreomsorg. Men det är också viktigt att ge information till exempelvis pensionärsorganisationer, patientföreningar och frivilligorganisationer som når äldre, säger Sven Andréasson.

Läs hela rapporten här: