Det måste till en ökad trygghet i samhällsvården för unga

Det förebyggande arbetet var i fokus under Barnkonventionsdagen.
Barnkonventionsdagen
All samhällsvård ska förändras. SiS ska göras om, HVB behöver ses över och regeringen vill också förstärka familjehemmen. Foto: Getty Images

Det förebyggande arbetet var i fokus under Barnkonventionsdagen som JP Infonet arrangerade den 7 februari. Det är stora förändringar på gång inom hela samhällsvården, men barnens rättigheter får inte tappas bort på vägen.

Bland talarna under den webbsända Barnkonventionsdagen fanns Justitieombudsmannen, Barnombudsmannen och barnrättsminister, tillika socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Dessutom talade barnrättsjurist Karin Sjömilla från Rädda Barnen om FN:s senaste granskning av hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Förra året lämnade de 131 rekommendationer om hur Sverige kan arbeta för att ytterligare stärka barns rättigheter.

– Det är väldigt tydligt att Sverige har mycket kvar att jobba med. Vi behöver öka barns trygghet, stärka barns röster och göra så att de ska kunna vara med och påverka sin situation, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Hon lyfte hur barn så unga som 8-10 år dras in i kriminella nätverk. Regeringen lägger stor kraft på att få stopp på den här utvecklingen och på nyrekryteringen så det inte drabbar fler barn och unga.

– Då är föräldraskapsstöd och skolsociala team viktiga delar. Jag besökte Nacka tillsammans med stadsministern i morse och då fick vi se hur de jobbar med samverkansmodellen SSPF, Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid, för att få samtycke av föräldrarna att bryta sekretessen och gemensamt erbjuda förebyggande insatser innan det har gått för långt.

Förändringar på gång inom HVB

I samband med besöket så presenterades att en utredning tillsätts för att föreslå förbättringar inom HVB.

– Vården på HVB behöver bli mer individanpassad och begränsande. Personalen skulle behöva utökade befogenheter. Det saknas också delvis kompetens. Resurser är viktigt, men har man fel verktyg så kommer det inte att spela någon roll, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Regeringen vill förändra hela ungdomsvården. Nyligen presenterades att SiS ska reformeras och göras om. Man vill också förstärka och specialisera familjehemmen.

Justitieombudsmannen Thomas Norling berättade om den tillsyn som har gjorts på SiS det senaste året.

– Jag har följt SiS under flera år och det är många problem som SiS har haft som finns kvar. Det kan vara bristande kompetens och bristfälliga lokaler. Vi ser också ett ökat behov av platser och fler yngre individer. Det är man inte rustade för, vilket kan riskera att innebära felaktiga placeringar.

Related posts