Krönika

Det är viktigt att vi vågar fråga om trauma

Jenny Fors är chefredaktör för tidningen Omtanke.

”Missbruk eller våld är vanliga svar på trauma. Det är något som även professionella ofta missar.”

LEDARE: Rysslands invasion av Ukraina överskuggar all nyhetsrapportering just nu och bidrar till stor oro i hela Europa. Inom koncernen Byggfakta Group har vi medarbetare i Ukraina som vi har fått löpande uppdateringar kring. Vi har också inlett ett samarbete med Rädda Barnen för att samla in pengar. Varje aktion räknas i kampen för fred och viljan till medmänsklig hjälp.

Trauma kan orsakas av krig, men också av andra hemska händelser som man har utsatts för eller bevittnat. Det innebär en stark stress att inte få hjälp att bearbeta trauma och det kan leda till psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.

Vi fokuserar på HVB och trauma i senaste numret av Omtanke. Det kan vara svårt att tala om jobbiga händelser och det faller sig naturligt att försöka sopa det under mattan. Men det är viktigt att vi vågar fråga och upptäcker trauma för att kunna hjälpa.

Fredrik Wretman träffar ofta klienter som aldrig har fått hjälp för orsaken till missbruket. Enligt honom börjar man inte att missbruka om man inte har någon typ av sår i botten. Missbruk eller våld är vanliga svar på trauma. Det är något som även professionella ofta missar. Här kan du läsa ”Trauma missas ofta hos personer med missbruk” (klicka).

Kanske det värsta traumat är incest. Det är extra traumatiserande att bli utsatt för sexuella övergrepp av en närstående – just för att förövaren är den som egentligen borde stå för tryggheten till barnet. Få söker hjälp för incest, många känner skuld och skam. Det är vanligt att söka hjälp långt senare och då är det ofta för ångest, depression, ptsd eller andra konsekvenser av traumat. Det gäller som professionell att våga ställa frågan vid misstanke om trauma. Övriga konsekvenser som är vanliga är sömnsvårigheter, självskadebeteende, anorexia, svårighet med tillit och OCD.

Man ska inte glömma bort att det även finns kvinnor som utsätter sina barn för incest och pojkar som blir utsatta.

Lena Morin Nilsén föreläser ofta på skolor om incest för att öka kunskapen och visa att det finns hjälp att få. Hon är grundare av nxtme, som erbjuder stöd till personer som är eller har varit utsatta för incest. Det blev en livlina för Sofie, som inte tyckte att hon hade fått det bemötande som hon hade önskat på annat håll. Hon berättar sin historia och att hon idag hjälper andra som volontär. Här är artikeln (klicka).

Anicia S. Eriksson ville också hjälpa andra efter att ha genomgått KBT-terapi. Hon skrev en bok om livet efter sexuella övergrepp, där hon har intervjuat andra utsatta och experter. Läs ”Anicia fick PTSD efter en våldtäkt” (klicka).

En naturlig reaktion vid sexuella övergrepp är frozen fright; att kroppen blir helt paralyserad och bara ligger där. Det kan ge extra skuld och skam att man inte har kämpat emot eller ropat på hjälp. Det är inte möjligt att själv styra sin reaktion. Hjärnan reagerar med den strategi som ger störst chans till överlevnad. Vid ett övergrepp där man är i extremt underläge och förövaren är starkare är risken stor att kroppen stänger av på det viset. Sju av tio våldtagna kvinnor drabbas av en frysreaktion under övergreppet. Skulden får aldrig läggas på den utsatta.