Depression är största orsaken till global ohälsa

WHO uppmärksammar världens största folksjukdom
Vid måttlig till svår depression så kan man behöva professionell hjälp med medicinering och samtal.

WHO uppmärksammar världens största folksjukdom

I år uppmärksammar WHO depression, som anses vara den enskilt största orsaken till ohälsa globalt sett.

WHO (Världshälsoorganisationen) uppmärksammar varje år något tillstånd eller specifikt tema, 2017 fokuserar man på depression med kampanjen ”Depression: Lets talk”.

Depression är en av de vanligaste sjukdomarna i den industrialiserade världen och rankas av WHO som den enskilt största orsaken till ohälsa globalt. WHO har som mål att öka kunskapen om depression och bryta det stigma som finns kopplad till depression och psykisk ohälsa. Depression kan drabba vem som helst och är ett tillstånd som kännetecknas av nedstämdhet, avsaknad av intresse eller glädje, skuldkänslor, lågt självförtroende, sämre aptit och sömn, trötthets-känsla och dålig koncentrationsförmåga.

Depression kan vara långvarig eller återkommande, och försämrar individens förmåga att fungera såväl på jobb/skola eller i vardagen, vid dess mest allvarliga former så kan depression leda till självmord.

Depression drabbar i högre grad kvinnor än män.

Cirka 5 procent av Sveriges befolkning lider av depression eller ångestsyndrom. 

Kopplingen mellan depression och andra hälsotillstånd är inte helt enkel, men man vet att depression till exempel ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom så väl som att hjärt- och kärlsjukdom ökar risken för depression.

Fysisk träning har dokumenterat positiva effekter på psykiskt välmående, tillsammans med en god sömn och bra kost.

Om man väl mår dåligt och misstänker depression är det allra viktigaste steget att kontakta sjukvården för att få hjälp.

Mild depression kan behandlas utan medicinering, men vid måttlig till svår depression så kan man behöva professionell hjälp med medicinering och samtal.

Fakta depression:

 • Tecken på att man har en depression är att man i en period längre än två veckor känner: 
 • Sorg
 • Skam
 • Ångest
 • Energibrist
 • Meningslöshet
 • Självkritik
 • Svårt att sköta vardagssysslor
 • Svårt att ta beslut
 • Självmordstankar eller tankar på döden.
 • Sömnproblem såsom svårt att somna, svårt att somna om eller vakna mycket tidigt på morgonen.
 • Koncentrationssvårigheter, med svårigheter att ta till sig information, sämre minne.
 • Även sämre eller ökad aptit.

Related posts