Psykisk ohälsa

De lyfter frågan kring psykisk ohälsa

Marie Winbo

Barn och unga tar ofta ett stort ansvar när det finns allvarliga svårigheter i familjen. 

Barn och unga tar ofta ett stort ansvar när det finns allvarliga svårigheter i familjen. Men hur är det egentligen att växa upp i en familj med en pappa som missbrukar? Eller en mamma som mår psykiskt dåligt? Vem ser barnet?

Nu lyfter socialförvaltningens anhörigstöd i samverkan med kulturförvaltningen, föreningar, Föräldradialogen och Studieförbundet Vuxenskolan frågan kring psykisk ohälsa. Syftet är att ge ökad kunskap och insikt i barns och ungas situation, men även att visa vilken hjälp som finns att få.

– Det här är en oerhört viktig fråga att uppmärksamma. Många barn och unga behöver veta att det finns hjälp att få. Såväl kommun, landsting, psykiatrin, föreningar och barnrättsorganisationer tillhandahåller stöd. Men alla känner inte till detta, säger Marie Winbo, anhörigkonsulent i Vallentuna kommun.

Den 3 oktober håller barnrättsorganisationen Maskrosbarn ett föredrag i Vallentuna Kulturhus om sin verksamhet och om sina erfarenheter kring möten med hundratals barn som vuxit upp i familjer med psykisk ohälsa och missbruk. Sedan blir det filmvisning den 4 september av Flickan, mamman och demonerna samt en utställning med temat Barn som anhöriga.

– Vi vill lyfta frågan kring barn som anhöriga. Det handlar om att bryta tystnaden, att våga ställa frågor och att förmedla hopp. Ju tidigare barnen och familjen får stöd, desto lättare är det att förebygga och hjälpa, menar Marie Winbo, anhörigkonsulent i Vallentuna kommun.