Forskning

Checklista: Har du att göra med en psykopat?

En psykopat har ofta talets gåva och upplevs som charmig

Den kanadensiska forskaren Robert Hare utvecklade ”the Psychopathy Checklist”, som används för att diagnostisera psykopatiskt personlighetssyndrom. Här är alla kriterier för en psykopat.

Den kanadensiska forskaren Robert Hare utvecklade ”the Psychopathy Checklist”, som används för att diagnostisera psykopatiskt personlighetssyndrom. Här är alla kriterier för en psykopat.

Att diagnosticera en psykopat efter Robert Hares lista kan bara en utbildad psykolog göra, men det kan vara bra att veta vilka kriterier som finns och vad man bör vara uppmärksam på för att kunna misstänka om man har att göra med en psykopat eller inte. Det gäller både i ens yrkesroll och som anhörig eller annan närstående.

Checklistan består av 20 punkter och man betygsätter från 0-2. Noll innebär att påståendet inte stämmer alls och två att det stämmer mycket bra. Maxpoäng är alltså 40, och gränsen för psykopatiskt personlighetssyndrom är över 30. Man behöver alltså inte kunna checka av precis alla punkter, till exempel kriminalitet eller sexuell promiskuitet. 

Kanske kan man först misstänka adhd, eftersom personen ofta lätt blir uttråkad, är impulsiv, tidigt hamnar i trubbel och får utbrott av ilska, men det är bara en bråkdel av alla personlighetsdrag.
Kriterier för psykopati:
1. Charm
2. Grandios självuppfattning
3. Patologiska lögner
4. Manipulativ
5. Avsaknad av skuld eller ånger
6. Ytliga förbindelser
7. Avsaknad av empati
8. Oförmåga att ta ansvar för egna handlingar
9. Behov av stimulation/Lätt uttråkad
10. Parasitisk livsstil
11. Dålig kontroll över beteende
12. Tidiga beteendeproblem
13. Avsaknad av realistiska framtida mål
14. Impulsivitet
15. Oansvar
16. Ungdomsbrottslighet
17. Återdragning av villkorlig frigivelse
18. Promiskuöst sexuellt beteende
19. Många korta giftermål
20. Kriminell mångsidighet