Forskning

Börja träna för bättre minne!


Foto: Getty Images

Forskaren Lars Jonasson har i en avhandling från Umeå universitet visat att en god syreupptagningsförmåga hos äldre människor påverkar hjärnans struktur och det viktiga dopaminsystemet.
Äldre människor som utför aerobisk träning kan förbättra sin kognitiva funktion, och även den som börjar konditionsträna senare i livet kan förbättra sitt minne.

Forskaren Lars Jonasson har i en avhandling från Umeå universitet visat att en god syreupptagningsförmåga hos äldre människor påverkar hjärnans struktur och det viktiga dopaminsystemet.
Äldre människor som utför aerobisk träning kan förbättra sin kognitiva funktion, och även den som börjar konditionsträna senare i livet kan förbättra sitt minne.
Lars Jonasson, som är doktorand vid institutionen för strålingsvetenskaper säger att – När vi åldras sker vanligtvis en försämring i kognitiv kapacitet. Denna försämring kan ofta kopplas samman till minskad hjärnvolym samt försämrad funktion av hjärnans signalsystem, som till exempel dopaminsystemet.

I ett projekt som kallats Physical Inlfluences on Brain in Aging (PHIBRA) så rekryterade man 60 stycken otränade individer mellan åldern 64-78 år som sedan fick utföra gruppträning med ledare tre dagar i veckan i sex månader.
Hälften i gruppen fick aerobisk träning (snabb gång, löpning och cykling) för att förbättra syreupptagningen, och den andra hälften fick utföra övningar för att förbättra flexibilitet, balans och styrka, utan att påverka syreupptagningsförmågan.
Alla deltagares hjärnstruktur undersöktes med magnetkamera, och resultaten visade att de som hade fått utföra aerobisk träning, dvs snabb gång, löpning och cykling, hade en större förbättring av sin kognitiva funktion än kontrollgruppen.
Den här förbättringen var starkast i ett sammanslaget mått av flera kognitiva domäner, mer än i någon specifik kognitiv funktion.

I den här undersökningen så visade det sig också att de individer som redan innan träningen hade en högre syreupptagningsförmåga, också hade en tjockare hjärnbark i främre hjärnområden, den del av hjärnan som är viktig för komplexa kognitiva funktioner.
En tjockare hjärnbark är ett tecken på en generellt bättre hjärnhälsa.
Resultaten visar att trots att man inte fann någon skillnad mellan gruppernas hjärnvolym i resultaten så kunde man se att en förbättrad syreupptagningsförmåga, oavsett träningstyp ger en volymökning i hippocampus, den hjärnstruktur som är nödvändig för att skapa nya minnen.
Det har även i en delstudie genom att mäta antalet dopaminreceptorer med positron emission tomografi (PET) visat att deltagare med en högre syreupptagningsförmåga före träningens början hade fler tillgängliga dopaminrecetorer i en del av hjärnan som heter striatum.

-Det här är första gången man kunnat påvisa sambandet mellan syreupptagningsförmåga och dopaminsystemet hos friska äldre människor. Det finns teorier som manar att en försämring i dopaminsystemets funktion kan ligga till grund för åldersrelaterade nedsättningar i kognitiv funktion. Våra data pekar just på att aerobisk träning och en god kondition kan påverka det mycket viktiga dopaminsystemet positivt, säger Lars Jonasson.

Avhandlingen heter: Aerobic fitness and healthy brain aging: cognition, brain structure, and dopamine.

Källa: Forskning.se