Bestående psykiska besvär hos barn som utsätts för fientligt föräldraskap

En ny studie visar att "fientligt" föräldraskap kan öka risken för psykiska hälsoproblem hos barn med nästan 100 procent.
Fysisk bestraffning eller överkontrollerande beteende visade sig nästan fördubbla risken för psykiska problem hos barn.

En ny studie visar att ”fientligt” föräldraskap kan öka risken för psykiska hälsoproblem hos barn med nästan 100 procent.

En ny studie visar att ”fientligt” föräldraskap kan öka risken för psykiska hälsoproblem hos barn med nästan 100 procent. Forskningen, som publicerades i medicinska tidskriften Epidemiology and Psychiatric Sciences, följde över 7 500 barn i Irland från 9 månaders ålder tills de var upp till 9 år gamla. 

Forskarna vid University of Cambridge och University College Dublin fann att barn som utsatts för ”fientligt föräldraskap” vid tre års ålder hade 1,5 gånger större risk än sina jämnåriga att utveckla psykiska hälsosymptom som kvalificerade sig som ”hög risk” vid nio års ålder.

Föräldraskap som kännetecknas av fysisk bestraffning eller överkontrollerande beteende visade sig nästan fördubbla risken för deras barn att utveckla psykiska hälsosymptom, enligt ett pressmeddelande från Psykiatrispecialisterna.

Forskarna förklarar att fientligt föräldraskap innebär frekvent hård behandling och disciplin och kan vara fysiskt eller psykologiskt. Det kan innebära regelbunden skällande på barn, rutinmässig fysisk bestraffning, isolera barn när de beter sig illa, skada deras självkänsla eller bestraffa barn oberoende av förälderns humör.

Forskarna använde också en andra standardbedömning för att mäta föräldraskapets stil som barnen upplevde vid tre års ålder. Föräldrarna profilerades utifrån en av tre stilar: varmt föräldraskap (stödjande och uppmärksamma på barnets behov); konsekvent (sätta tydliga förväntningar och regler); och fientligt.

Konsekvent föräldraskap visade sig mildt skyddande för barn med lägre risk för att utveckla psykiska hälsosymptom. Konsekvent föräldraskap kan hjälpa eftersom det ger barn en känsla av förutsägbarhet och trygghet, vilket kan fungera som en buffert mot försämrad psykisk hälsa, enligt forskarna.

Forskarna fann inte någon förändring av risken för psykiska hälsosymptom med ”varma” föräldraskapsstilar. ”Det understryker faktumet att föräldraskap inte är den enda faktorn som påverkar mental hälsa. Effekterna av låg inkomst, att leva i en ensamstående hushåll, vara ett kvinnligt barn, stöta på hälsoproblem eller ha föräldrar med hälsoproblem, kan alla till viss del absorbera några av de positiva effekterna av varmt föräldraskap när det gäller mental hälsa”, förklarar forskarna.

Det är viktigt att notera att studien också klargör att föräldraskapsstilen inte helt och hållet avgör mental hälsa hos barn. Barns psykiska hälsa påverkas av flera riskfaktorer, inklusive kön, fysisk hälsa och socioekonomisk status, förklarar forskarna.

Slutligen visar denna studie att föräldraskapet spelar en avgörande roll i barns psykiska hälsa, men det är inte den enda faktorn. För att skapa en miljö som främjar positiv mental hälsa hos barn behöver vi också ta itu med andra riskfaktorer som kan påverka deras mentala hälsa, rapporterar Psykiatrispecialisterna.

Related posts