Bättre intervjuer med dator

Forskning visar att blyga barn har stor hjälp av datorstöd vid intervjuer.
Foto: Getty images

Forskning visar att blyga barn har stor hjälp av datorstöd vid intervjuer.

Datorstödda intervjuer med barn, i exempelvis polisutredningar, har visat sig kunna vara en väg till bättre resultat eftersom barnen får enklare att dela med sig av information.

Intervjuer av barn i olika sammanhang, kan vara en utmaning. Speciellt när det är av vikt att det berättade stämmer överens med det som faktiskt har hänt. Att ha tillgång till tillförlitliga och pålitliga intervjumetoder är av stor vikt i dessa sammanhang, till exempel inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och rättsväsendet.
Nu har forskare provat en metod med datorstöld, där man bland annat använder förenklade bilder av känslor och personer.
I studien har man intervjuat 60 barn i 4-5 års-åldern och under intervjuerna har man antingen använt en metod som liknar den som man idag använder hos polisen eller den datorassisterade metoden som man kallar ”In My Shoes”.
I den här metoden, ”In My Shoes” så sitter den vuxne och barnet tillsammans vid en dator och barnet uppmuntras till att berätta om sina känslor och upplevelser med hjälp av dessa förenklade bilder av känslor, personer och situationer. Det är en strukturerad intervju med olika moduler där barnet kan välja att peka på skärmen som svar, dessutom får barnen mer kontroll över tempot i intervjun och kravet på ögonkontakt minskar, vilket är bra för många barn.
Det har visat sig i studien att blyga barn, som intervjuades med In My Shoes pratade mer, svarade snabbare och behövde mindre uppmuntran för att prata, till skillnad mot polismetoden, där dessa barn inte kommunicerade mer. För oblyga barn spelade intervjumetoden ingen roll, berättar Karin Fängström, doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, och legitimerad psykolog.
Karin Fängström påpekar att det måste göras fler studier för att bekräfta dessa resultat.Tidigare studier med In My Shoes visar att detta program hjälper barn att ge lika tillförlitlig information som när de använder den metod som liknar barnförhör. Nu har man alltså också visat att In My Shoes hjälper blyga barn som är spända och oroliga att berätta sina upplevelser.
Studie heter i sin helhet: 
The computer-assister interview In My Shoes can benefit shy preschool children’s communication, och är skriven av Fängström, K., Salari, R., Eriksson, M.,& Sarkadi, A. (2017). Den är publicerad i tidskriften PLOS ONE. 
Källa: Forskning.se

Related posts