NPF

Autism- och Aspergerförbundet byter namn till Autism Sverige

Autism Sverige sätter tillgängligheten i fokus vid namnbyte.

Målet är att hålla högsta kognitiva tillgänglighet på alla sina kommunikationsplattformar. Så här kan du också skapa tydlig formgivning som tilltalar alla.

Nu byter Autism- och Aspergerförbundet namn till Autism Sverige. Målet är att hålla högsta kognitiva tillgänglighet på alla sina kommunikationsplattformar. Så här kan du också skapa tydlig formgivning som tilltalar alla.

– En hög kognitiv tillgänglighet som inte tummar på uttrycket har varit högsta prio i arbetet med vårt nya namn och logotyp, berättar Sofie Ekholm, kommunikationsansvarig på Autism Sverige.
Arbetet började redan under framtagandet av Autism Sveriges webbplats där föreningen Begripsam var med från start som experter på kognitiv tillgänglighet.

– Om man tar med tillgänglighetsfrågan från början av ett projekt så kan man hitta lösningar på alla designproblem som uppstår. Då blir detta en utmaning för formgivaren och inte ett tvång som kommer in på slutet. Autism Sveriges webbplats är ett bra exempel där resultatet blev både tillgängligt, konceptuellt och visuellt starkt, säger Stefan Johansson, forskare inom kognitiv tillgänglighet och verksamhetsledare på Begripsam.

I arbetet med Autism Sveriges webbplats ledde Begripsam fyra testtillfällen då personer med autism testade förslag på design och funktioner. Metoden går ut på att alltid ha med personer som har kognitiva svårigheter i designprocessen. De pekar ut allt som kan skapa problem och har ofta idéer på lösningar att diskutera med designers och utvecklare. Dialogen med Autism Sveriges målgrupper fanns med under hela processen och har även legat till grund för arbetet med det nya namnet.

– Kognitivt tillgängliga plattformar är nödvändigt för vissa men bra för alla. Vi fick med oss så mycket av kontakten med våra målgrupper och det är väldigt kul att nu lansera ett namn och logotyp med hög kognitiv tillgänglighet. Vi är väldigt nöjda med resultatet och vill gärna inspirera andra, säger Sofie.

Fyra tips för att skapa tillgänglig och tydlig formgivning

1. Var konsekvent

Igenkänning är viktigt för många personer med autism var därför konsekvent vid användandet av illustrationer, funktioner och begrepp.

2. Linjera objekt med varandra

Många personer med autism fokuserar på detaljer och letar efter raka linjer och en tydligstruktur. Sträva därför att linjera bild- och textobjekt med varandra.

3. Skapa lugn och ro

Många personer med autism är känsliga för när det blir rörigt och när för många intryck konkurrerar med varandra. Här kan en designer skapa mycket med god typografi, val av färger och hur mycket luft och utrymme det finns på sidan.

4. Ta hjälp av experter
Ha dialog med målgruppen och efterfråga vad de behöver. Personer med autism uppmärksammar ofta brister i en design innan andra gör det vilket är bra att ta tillvara på tidigt i en designprocess.