Psykisk ohälsa

App ska hjälpa sjukskrivna med ångest och depression

Ulrika Bejerholm

Projektet mWorks fokuserar på vilka styrkor, förmågor och nya strategier som kan hjälpa sjukskrivna tillbaka och få arbetet att fungera.

Projektet mWorks fokuserar på vilka styrkor, förmågor och nya strategier som kan hjälpa sjukskrivna tillbaka och få arbetet att fungera. Professor Ulrika Bejerholm med forskarkollegor vill komma bort från det fokus som nu ligger på diagnos och funktionsnedsättningar.

Tanken är att appen ska bli en plats där man kan hämta energi och ta avstamp för att komma vidare. Den hjälper till att överblicka det stöd som finns, vilka strategier man kan behöva och hjälper användaren att skapa en plan framåt.

Idag är stödet i rehabiliteringskedjan fördelat mellan olika aktörer och ansvarsfördelningen är oklar. Konsekvensen blir ett glapp i kedjan med långvariga sjukskrivningar som följd. Vilket i sin tur enligt forskningen bidrar till en nedåtgående spiral av psykisk ohälsa, dåligt självförtroende och utanförskap.

–Tidigare forskning visar att stödet är fragmentariskt och svårt att överblicka, vilket gör att man hamnar mellan stolarna, säger Ulrika Bejerholm, arbetsterapeut och professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet.

Runt sjukskrivningen finns en rad aktörer, inom vården finns läkaren som skriver sjukintyg och annan rehabiliteringspersonal, försäkringskassan administrerar ärendet, handhar intyg, beviljar ersättning etc, och så arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och den anställdes mående och väg tillbaka. För en person som inte mår bra tar de spretiga kontakterna mycket energi och kan förlänga sjukskrivningen. 
– Utöver det fragmentariska stödet fokuserar rehabiliteringskedjan idag på diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsnedsättning, och man slår fast vad som inte fungerar. Den som är sjukskriven blir ju också inkörd på det – ”Jag? Jag kan väl ingenting?”. I mWorks gör vi tvärtom. Vi bryter den negativa spiralen och vänder det svåra till det möjliga och säger ”ok, men vilka styrkor har du, vad vill du, vad behöver du för stöd för att komma vidare?”.  Vi tror på att den sjukskrivne blir delaktig, får kontroll och kan vara med och planera och överblicka sin situation, säger Ulrika Bejerholm. 

Nu ska appen testas i skarpt läge – huvudsakligen i Region Skåne, men även i andra regioner och det finns även ett internationellt intresse för appen berättar Ulrika Bejerholm. Rehabiliteringskoordinatorer och andra vård- och stödkontakter delar ut mWorks och följer upp användningen inom en 10-veckorsperiod.