Psykisk ohälsa

Allvarliga risker i ny rapport om ungas psykiska ohälsa

75% av tjejerna och 64% av killarna uppger att de har mått sämre än vanligt det senaste året.

”Psykisk ohälsa bland unga i kombination med en känsla av maktlöshet skapar en mycket allvarlig situation”, säger Fryshusets vd Johan Oljeqvist.

Fryshusets rapport “Ungas röster i pandemin” visar att ungdomar är oroliga inför framtiden. ”Psykisk ohälsa bland unga i kombination med en känsla av maktlöshet skapar en mycket allvarlig situation”, säger Fryshusets vd Johan Oljeqvist.

71 procent av de unga uppger att de mår sämre under pandemin jämfört med tidigare, och 81 procent upplever att de saknar, eller inte vet att de har, en röst i samhället. Det visar Fryshusets senaste rapport ”Ungas röster i pandemin”. 

– Vi vet att fysisk isolering i kombination med en minskad tro på den egna framtiden är tunga riskfaktorer när det gäller psykisk ohälsa. Detta i kombination med en känsla av maktlöshet riskerar att skapa en mycket allvarlig situation. Närvaron av vuxna som positiva förebilder måste förstärkas. Vi behöver skapa fler positiva sammanhang och konkreta alternativ för unga som idag har tappat hoppet om framtiden, säger Johan Oljeqvist, Fryshusets vd.

Rapporten bygger på en enkätundersökning som besvarades av cirka 1100 unga i åldrarna 13-25 år perioden mars-april 2021. De fick svara på frågor om hur de upplever sin vardag under pandemin, och hur pandemin har påverkat deras fritid, skola och jobb.

– Nästan alla unga är oroliga inför framtiden, eftersom det är svårt att veta vad som sker när skolan tar slut och vuxenlivet tar sin början. Men med corona härjande känns framtiden osäker för många av oss. Vi unga hade alla en annan idé om hur våra tonår skulle se ut, säger Ester J. A. Andersson, elev på Fryshuset Gymnasium i Stockholm.

75% av tjejerna och 64% av killarna uppger att de har mått sämre än vanligt det senaste året. De äldre har påverkats mest. Åldersgruppen 22-25 svarar till 85 % att de har mått sämre än vanligt. 

Här är några av rösterna:
“Att inte ha rutiner, träffa människor och för det mesta vara hemma gjorde mig otroligt nedstämd.”

“Jag hade redan svårt med det sociala innan pandemin men nu är det ännu värre, jag var tidigare beroende av skola för att prata med folk.” 

I undersökningen får de också en möjlighet att berätta för politiker och beslutsfattare vad de vill att politikerna ska göra. Mer än 850 unga valde att dela med sig av sina tankar till politikerna och förslagen handlar bland annat om möjligheter att plugga upp betygen, vikten av att ta ungas psykiska ohälsa på allvar, att uppmuntra till fysisk aktivitet, underlätta övergången från studier till jobb, med mera.