NPF

Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna

Författaren Lotta Borg Skoglund. Foto: Ewa Lindblad.

Lotta Borg Skoglund: ”Tyvärr har vare sig forskningen eller vården haft ett särskilt stort intresse för flickors och kvinnors unika utmaningar vid adhd”.

”Tyvärr har vare sig forskningen eller vården haft ett särskilt stort intresse för flickors och kvinnors unika utmaningar vid adhd”. Det säger författaren Lotta Borg Skoglund i sin nya bok.


Vi vet idag, tack vare forskning och lång klinisk erfarenhet, att adhd tar sig olika uttryck hos olika individer. Vi vet också att biologiska skillnader mellan könen spelar roll, och vi vet mycket om vad som ligger bakom problemen vid adhd. Men vi vet ännu inte så mycket om vad som är unikt hos flickor och kvinnor. Vi missar flickor med adhd när vi letar efter symtom som är vanligare hos pojkar.

Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna tar avstamp i det faktum att flickor och kvinnor diagnostiseras i mindre utsträckning än pojkar och män vid adhd – och vilka konsekvenser det får. Boken beskriver fakta och kunskapsläge vad gäller adhd bland flickor och kvinnor, och visar genom patientberättelser hur livet kan se ut och vilket stöd det går att få.  

Lotta Borg Skoglund är överläkare och forskare och en av grundarna till SMART Psykiatri. Hon har tidigare givit ut Lyssnar din tonåring? (tillsammans med Liria Ortiz).

”Under mina år som läkare har jag träffat många flickor och kvinnor som kämpat så hjärtskärande hårt för att få ihop sina liv. Trots intelligens, trots begåvning och livsklokskap, trots vita knogar och ständiga omstarter berättar de för mig att de bara inte får livet att fungera. Tyvärr har vare sig forskningen eller vården haft ett särskilt stort intresse för flickors och kvinnors unika utmaningar vid adhd och kunskapen om den här stora gruppen av kämpande människor är fortfarande skrämmande låg. Den här boken är till er.”, säger Lotta Borg Skoglund.

Sagt om boken:
”Boken är oerhört väldisponerad och strukturerad, med gott om fallbeskrivningar. Författarens förmåga att omsätta sin djuplodade kunskap på området till lättfattliga beskrivningar och konkreta exempel gör att boken bidrar till ökad förståelse för en bredare målgrupp.”
Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 9, 2020

”Har nog aldrig känt igen mig i så mycket som jag gjorde i denna bok”.

Läsarrecension från Bokus
Förlag: Natur & Kultur, www.nok.se