Nyheter

Vinn böcker med Omtanke!

Inför jul lottar vi ut fyra böcker i tidningen Omtankes annonspussel.

”Berättar du så dödar jag dig”, ”Att möta människor i trauma”, ”Känslostarka relationer” och ”Föräldraguiden vid autism och adhd” är fyra böcker som vi presenterar och lottar ut i tidningen Omtanke. 

”Berättar du så dödar jag dig”, ”Att möta människor i trauma”, ”Känslostarka relationer” och ”Föräldraguiden vid autism och adhd” är fyra böcker som vi presenterar och lottar ut i tidningen Omtanke. 

Här hittar du annonspusslet i tidningen Omtanke nr 8 där du kan vinna böckerna (klicka). Sedan är det bara att bläddra i e-tidningen för att hitta annonserna.
Berättar du så dödar jag dig
När Mathilda Hofling är 13 år kommer hon i kontakt med en man på nätet. Han lurar henne att ställa upp på nakenbilder och hotar att skicka dem till hennes familj och vänner om hon inte fortsätter. Under de följande åren säljer hon sin kropp och bryts systematiskt ner av sina förövare. Mathilda tror att allt är hennes eget fel och att hon kommer att bli dödad om hon berättar för någon utomstående. För att orka leva utvecklar Mathilda självskadebeteenden. ”Berättar du så dödar jag dig” är en brutalt ärlig skildring av hur Mathilda blev offer för grooming och hur det präglar henne än i dag.
Författare: Mathilda Hofling och Leone Milton
Förlag: Lind & Co, www.lindco.se

Att möta människor i trauma

”Att möta människor i trauma” handlar om hur vi kan bemöta traumadrabbade individer – barn, ungdomar och vuxna. Hur kan den enskilda professionella och arbetsgruppen påverkas av dessa möten? Syftet med boken är att den ska kunna fungera som en kunskapskälla för professionella som i sitt arbete möter individer med upplevd trauma. Boken bidrar också till en bättre förståelse för de reaktioner man som enskild professionell eller arbetsgrupp kan uppleva i mötet med traumadrabbade.

Författare: Lilja Cajvert

Förlag: Studentlitteratur, www.studentlitteratur.se

Känslostarka relationer

Ni älskar varandra. Ändå hamnar ni ofta i gräl och konflikter, tonen mellan er hårdnar. Hur kommer det sig att man säger så sårande saker till den person man tycker allra mest om? Den erfarne psykologen Alan E. Fruzzetti berättar hur ni kan hantera de starka negativa känslor som riskerar att slita isär ert förhållande och hur ni kan kommunicera på ett sätt som för er närmare varandra. Han ger konkret vägledning i hur konfliktsituationer kan trappas ner. Verktygen i boken baseras på dialektisk beteendeterapi, DBT, som är en effektiv terapimetod som utvecklats just för att hantera starka känslor.
Författare: Alan E. Fruzzetti
Förlag: Natur & Kultur, www.nok.se
Föräldraguiden vid autism och adhd
Som förälder till ett barn med autism eller adhd pågår det aktiva föräldraskapet ofta längre än för andra. ”Föräldraguiden vid autism och adhd” riktar sig till dig som har en ungdom eller ett vuxet barn som inte riktigt kommer igång med vuxenlivet – eller som vill förebygga att det blir så – och visar hur ni tillsammans kan hitta en stabil väg framåt.
Perioden som ung vuxen ställer nya krav på vad man förväntas klara av på egen hand, många viktiga val ska göras och den egna identiteten formas. Som förälder kan det vara svårt att veta hur man stöttar sitt barn och samtidigt skapar förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt.
Författare: Katarina A. Sörngård
Förlag: Natur & Kultur, www.nok.se