LSS

Vill öka livskvaliteten och välbefinnandet hos äldre

Mötas
I projektet medverkar seniorexperter som själva representerar målgruppen. Elisabeth Ingvarsson, cirkelledare, Karin Heggby, Aleksandra Oppenlander, Ramona Cseh och Sofia Wallerfors.

I januari 2024 startade Riksförbundet FUB:s nya nationella projekt ”Mötas och Må Bra”. Projektet, som löper under tre år och finansieras av Allmänna Arvsfonden, har som mål att öka livskvaliteten och förbättra hälsan hos äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism.

Enligt statistik från Socialstyrelsen är nästan en tredjedel av de som har insatsen boende enligt LSS över 55 år. Inom kort kommer gruppen att behöva fler anpassade insatser på grund av sitt åldrande och samhället är i stort behov av att börja planera för att tillgodose gruppens behov.

– För att samhället ska kunna ge rätt stöd till personer med IF och/eller autism i framtiden krävs mer kunskap, forskning och utbildning inom frågor som rör åldrande hos personer med IF och/eller autism. Här kommer projektet ”Mötas och Må bra” att bidra till mycket som idag saknas, säger projektledare Kia Mundebo, sakkunnig i IF och äldrefrågor.

Under projektets gång kommer en rad olika insatser att tas fram, testas och förbättras för att slutligen mynna ut i konkreta verktyg som till exempel digital utbildning för äldre, volontärutbildning och studiecirklar. Projektet agerar vägledare och hjälper organisationer, kommuner och beslutsfattare med idéer, material och metoder som förbättrar levnadsvillkoren för äldre med IF och/eller autism.

– Resultatet av projektet blir bland annat idéskrifter och metodkit som är gratis att använda för målgruppen och alla som jobbar med målgruppen, en win-win-win för alla helt enkelt, säger  Kia Mundebo.