Nyheter

Vill hjälpa föräldrar att undvika domstolstvist om barnen

Familjerättens chef Tommy Persson och en av samtalsledarna

Efter semestern är det många par som tar initiativ till separation och skilsmässor. De allra flesta skiljs åt på ett bra sätt, men i vissa fall leder separationen till utdragna konflikter där barnen ofta kommer i kläm.

Efter semestern är det många par som tar initiativ till separation och skilsmässor. De allra flesta skiljs åt på ett bra sätt, men i vissa fall leder separationen till utdragna konflikter där barnen ofta kommer i kläm.

Nationellt har antalet vårdnadsutredningar fördubblats sedan Föräldrabalken reformerades vid den stora vårdnadsreformen 2006.

På familjerätten i Lund ser man att ökningen av antalet vårdnadsutredningar följer den nationella trenden. Under de senaste tio åren har antalet uppdrag från domstolar ökat kraftigt – idag genomförs mer än tre gånger så många vårdnadsutredningar av familjerätten som under åren 2006-2008.

– Vi vill erbjuda föräldrar ett alternativ till en domstolstvist. Därför tar vi nu ett nytt grepp och utvecklar vår metod kring samarbetssamtal. Vi stärker fokus på barnen i samtalen för att hjälpa föräldrarna att nå samsyn i de frågor som gäller barnen, säger Tommy Persson, chef för Familjerätten i Lunds kommun. Vi vet att de föräldrar som kommer till oss vill sina barns bästa, men ibland tar känslor som har med separationen att göra över.

För att få till fler samtal direkt med barnen har familjerätten tagit fram ett material som riktar sig till de lite äldre barnen i 9 till 15-årsåldern. En illustrerad liten bok om samarbetssamtal och separation, samt en film.

– På detta sätt vill vi tala mer direkt till barnen och även hjälpa föräldrarna att göra det. Vi vill också bli bättre på att bjuda in de barn som vill, att delta i samarbetssamtalen, förklarar Tommy Persson. Det kan handla om att barnen kommer på ett par egna samtal eller att de deltar tillsammans med föräldrarna.