Äldreomsorg

Vem är årets bästa chef i vård och omsorg?

Dags att nominera till Guldkransen. Här är juryn.

Nu startar nomineringsperioden till Guldkransen, en utmärkelse som delas ut till Sveriges bästa chef inom vård och omsorg. Vinnare utses den 7 november.

Nu startar nomineringsperioden till Guldkransen, en utmärkelse som delas ut till Sveriges bästa chef inom vård och omsorg. Juryn består av ordförande i Ledarna, i Vårdföretagarna och representanter för Ledarna inom Vård och Omsorg, LiVO. Vinnare utses den 7 november. 


Behovet av vård och omsorg ökar kraftigt. Samtidigt är bristen på personal ett stort hot – antalet människor i arbetsför ålder minskar i många av landets kommuner. För att trots denna åderlåtning av arbetskraft klara att leverera en fungerande välfärd krävs skickliga vård- och omsorgschefer.

– Vård och omsorg har aldrig någonsin behövt sina chefer så mycket som nu, säger Anneli Samuelsson, styrelseledamot i LiVO. Chefer som kan behålla medarbetare och leda dem och verksamheten in i en digital framtid. Och som gör mesta möjliga med knappa resurser. 

Därför behövs Guldkransen. En utmärkelse som syftar till att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer inom vård och omsorg. Som uppmärksammar chefsrollen, dess utmaningar och bidrar till att öka chefsyrkets attraktionskraft. 
– Att vinna Guldkransen 2018 var otroligt. Mitt team och jag fick uppskattning för vårt arbete. Det har också fungerat som en kvalitetsstämpel på mitt ledarskap, säger Andreas Dahlqvist som i höst börjar nytt jobb som enhetschef på vårdbolaget Tiohundra. 
Priset delas ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för brukare och medarbetare. 
 
Fakta om Guldkransen 2019

Guldkransen är ett initiativ från LiVO, Ledarna inom Vård och Omsorg, en branschförening inom fackförbundet Ledarna med 8 000 medlemmar.

Nomineringar kan göras 26 augusti – 30 september här: https://www.ledarna.se/branschforeningar/ledarna-inom-vard-omsorg-livo/guldkransen/

 
Vinnaren koras i Sundsvall den 7 november 2019 av en jury som består av:

Anneli Samuelsson, styrelseledamot LiVO, Ledarna inom Vård och Omsorg,  Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna,  Susanne Thorsell, styrelseledamot Ledarna inom Vård och Omsorg,  Inga-Kari Fryklund, förbundsordförande Vårdföretagarna samt Andreas Dahlqvist, enhetschef Tiohundra och vinnare av Guldkransen 2018.

Vinnaren av Guldkransen ska väl uppfylla tre perspektiv i sitt ledarskap:

– Kundperspektivet – patienter, brukare och kunder är nöjda med den verksamhet som bedrivs, deras behov tillgodoses på ett bra sätt och de kan rekommendera verksamheten till andra. 

– Medarbetarperspektivet – medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på, de känner arbetsglädje på sin arbetsplats. 
– Verksamhetsperspektivet – arbetar mot fastställda mål och driver verksamheten så att produktivitet, effektivitet och kvalitet utvecklas. 
Ledarna inom vård och omsorg, LiVO, delar sedan 2017 ut utmärkelsen Guldkransen. Syftet är att lyfta fram förebilder som inspirerar och ger kraft till nuvarande och framtida chefer inom vård och omsorg.

Tidigare vinnare:

Andreas Dahlqvist, enhetschef Tiohundra, Guldkransen 2018. 

Ida Zetterqvist-Hoel, enhetschef Rättspsykiatrin i Trelleborg, Guldkransen 2017.