Nyheter

Varannan ung känner sig inte inkluderad i samhället

Det framkommer i rapporten ”Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige”. Rapporten är framtagen av Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Varannan ung i Sverige inte känner sig inkluderad i samhället. På landsbygden är andelen ännu högre. Det framkommer i rapporten ”Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige”. Rapporten är framtagen av Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Rapporten bygger på en enkätundersökning och tolv fokusgrupper där unga beskriver sina levnadsvillkor utifrån känslan att vara del av ett samhälle. I enkäten framkommer tydliga skillnader mellan olika grupper av unga. Exempelvis uppger unga som bor i städer genomgående bättre livsvillkor, social inkludering och förutsättningar för det liv de vill leva än vad unga i landsbygder och utsatta områden uppger. I enkäten framgår att unga utanför städerna har sämre tillgång till hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och möjlighet att välja fritidsaktiviteter.

De unga i fokusgrupperna berättar att det finns praktiska hinder i vardagen som beror på att service, beslut och prioriteringar inte är utformade så att de fungerar där de bor. Att till exempel inte ha ett gymnasium nära hemmet kan bli en ekonomisk fråga om den unga behöver flytta hemifrån för att kunna studera på gymnasiet.

– Det är ett allvarligt problem att det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan grupper av unga på grund av var man bor. Alla unga ska ha goda levnadsvillkor och kunna vara med att påverka sin vardag, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Om Fokus 18-rapporten

Fokus 18-rapporten baseras på tolv fokusgrupper med unga i olika delar av Sverige och en nationell ungdomsenkät, som genomfördes under våren 2018. Deltagarna var, med några få undantag, i åldern 17–23 år.
Genom fokusgrupperna har de unga fått möjlighet att beskriva sina upplevelser av social inkludering med egna ord. Den nationella ungdomsenkäten görs av MUCF vart tredje år. Den baseras på två urval. Det första urvalet är ett obundet slumpmässigt urval av 5 000 unga i åldern 16–25 år från hela landet. Urvalet är representativt för denna grupp av unga i Sverige. Det andra urvalet består av 2 000 unga som bor i utsatta områden. Det används enbart för att studera situationen i utsatta områden.
Fokus18 – Vilka ska med? är framtagen av Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (MUCF)