Varannan person över 55 år orolig att inte få den äldreomsorg som behövs

God omsorg och att personalen har tid för dem är det viktigaste vid valet av äldreboende, visar en ny Novusundersökning från Adapteo.
Fråga: När du tänker på åldrande och behov av äldreboende

God omsorg och att personalen har tid för dem är det viktigaste vid valet av äldreboende, visar en ny Novusundersökning från Adapteo.

God omsorg och att personalen har tid för dem är det viktigaste vid valet av äldreboende, visar en ny Novusundersökning från Adapteo. Att inte få den omsorg som behövs är också vad som flest oroar sig över.

I undersökningen från Adapteo har Novus frågat 1 536 svenskar i åldrarna 55-89 år om deras attityder till och förväntningar på äldreboenden.
74 procent tycker att det är viktigt med god omsorg och att personalen har tid för dem. 46 procent har svarat tillgång till kompetens medicinsk expertis och 35 procent vill ha möjlighet att ägna sig åt sina fritidsintressen samt att boendet ligger nära där man vill bo. 31 procent tyckte att det var viktigt med närhet till social service, butiker och caféer.
– Jag tror att det är ganska självklart för många av oss att kontakten med familj, nära och kära är viktigt för att man ska trivas på sitt äldreboende. Men jag tror inte att lika många tänker på hur viktigt det är att äldreboendet ligger på en plats där de boende har nära till sina sociala umgängen, mötesplatser att träffas och umgås på, butiker, caféer och ställen där de kan utöva sina intressen, säger Camilla Hensäter, vd för Adapteo Sverige.

Vill att kommunen ska satsa mer på äldreomsorgen

27 procent av de tillfrågade i undersökningen vill att hemkommunen ska bygga fler äldreboenden i närhet till social service, butiker och caféer. Samtidigt har två av fem lågt förtroende för hemkommunens förmåga att ordna ett attraktivt äldreboende. 62 procent vill att hemkommunen ska satsa mer pengar på äldreomsorgen.

– Undersökningen visar att vi behöver en större flexibilitet i hur vi planerar äldreboenden så att de är anpassade för en aktivare ålderdom och bibehållna sociala sammanhang. Forskning från hela världen visar att just sociala aktiviteter och sammanhang är viktiga faktorer för att bromsa åldrande och minska vårdbehovet, säger Camilla Hensäter, vd för Adapteo Sverige.

Hälften av de tillfrågade (51 procent) var oroliga att inte få den omsorg som behövs och 35 procent oroar sig för att inte hitta ett äldreboende nära där man vill bo. Det som också oroade var minskad kontakt med familj, nära och kära (23 procent) och att inte kunna ägna sig åt sina intressen (23 procent).

Related posts