Äldreomsorg

Var sjunde smittad bland äldrepersonalen

Stefan och Maria Amér driver företaget Familjeläkarna.

Stefan Amér, enhetschef och läkare på Familjeläkarna är en av dem som tycker att skyddsnivån bör höjas i äldrevården.

Nu har de första testerna analyserats av personal inom äldreomsorgen i Stockholm. Resultatet visar att 15 procent av de som provtagits redan hade haft covid-19 och flera helt utan symtom. Stefan Amér, enhetschef och läkare på Familjeläkarna är en av dem som tycker att skyddsnivån bör höjas i äldrevården.

Förra torsdagen startade testningen för covid-19 på äldreboenden i Stockholm. I ett första skede testades 200 personer på ett tiotal äldreboenden. SVT rapporterar nu att 15 procent av de testade hade antikroppar mot coronaviruset, vilket bekräftar att de har varit smittade. Nio personer av dessa hade inte känt några symtom alls.

– Eftersom det finns flera rapporter som talar om att man kan vara smittad utan att känna av tydliga symtom tycker vi att man bör testa personal inom äldreomsorgen och att man också bör överväga om inte skyddsnivån bör höjas när man vårdar äldre, sköra patienter, till exempel att man alltid bör bära visir eller munskydd i allt nära patientarbete inom äldreomsorgen, säger Stefan Amér, enhetschef och läkare på Familjeläkarna i en kommentar till tidningen Omtanke.

Coronasmitta har konstaterats på runt hälften av alla äldreboenden i Stockholm. Enligt SVT den 2 april har 250 äldre patienter konstaterats smittade av covid-19 på 45 boenden i Stockholm där Familjeläkarna arbetar. 50 av dessa patienter har avlidit.

– Vi har argumenterat starkt för att alla som arbetar inom äldreomsorgen ska ha tillgång till tillräcklig skyddsutrustning! Vi tycker att eftersom så många patienter med covid-19 vårdas på äldreboenden behöver den vården prioriteras när det gäller skyddsutrustning. Det är viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens råd om basala hygienrutiner och stanna hemma när man är sjuk. Att ha daglig genomgång på arbetsplats om hur man jobbar i teamet och vara noggrann med att patienterna inte smittar varandra är också viktigt, säger Stefan Amér.

Vårdjätten Attendo ser också ett ökat behov av skyddsutrustning vid all patientnära vård. Attendos vd Martin Tivéus säger till SVT i början på april att företaget planerar för att se all personal som potentiella smittbärare. Martin Tivéus har liksom Stefan Amér och även tidningen Omtanke efterfrågat nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med tanke på att så många kan smitta utan symtom, men än så länge utan gehör.

Under torsdagens presskonferens talade Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell om att en tredjedel av alla fall kommer från äldreboenden i Stockholm och att hälften av alla avlidna kommer från äldreboenden.

– Vi måste fundera på vad vi kan göra mer än vad vi har gjort hittills. Vi behöver bli bättre på att skydda de äldre. Vi håller på och ta in fakta i samarbete med Stockholm och vi har fått många tips från personal på äldreboenden som pekar på områden som skulle kunna förstärkas, säger Anders Tegnell.