Migration

Vad gör papporna för att förebygga våld?

Beata Hansson och Vesna Prekopic är bokaktuella tillsammans. Foto: Anders Frick-Meijer.

Media visar upp bilder på mammor som nattvandrar, mammor som uppvaktar politiker, mammor som skapar nätverk. Papporna röst hörs inte.

Media visar upp bilder på mammor som nattvandrar, mammor som uppvaktar politiker, mammor som skapar nätverk. Var är papporna? Boken ”Papporna, sönerna, våldet” lyfter pappornas röster.

För varje skjutning växer mammornas börda av vanmakt och sorg. De försöker skydda sina barn, de engagerar sig och höjer sina röster. 
Papporna lyser med sin frånvaro. Var är männen, de unga pojkarnas förebilder? Vad har papporna för roll i det våldsförebyggande arbetet? Vi vet att de finns och att de är minst lika förtvivlade.
I reportageboken Papporna, sönerna, våldet träffar författarna Beata Hansson och Vesna Prekopic papporna. Gamla som unga, några med kriminell bakgrund, andra som aldrig trampat på fel sida om lagen. Några är födda i Sverige, andra inte. Men varje pappa har sin historia att berätta.

Beata Hansson har jobbat i tjugo år som frilansjournalist. Hon har tidigare gett ut Mille-biografin (2011 tillsammans med Deanne Rauscher) och Kromosom nummer nio (2013). Idag är hon chefredaktör för litteraturtidskriften KLASS.

Vesna Prekopic är frilansjournalist och skriver för bland annat DN Kultur. Hon är tidigare ledarskribent på Dagens Arena och har även 12 års erfarenhet som lärare och skolledare. Papporna, sönerna, våldet är hennes första bok.
Boken kom ut 17 augusti 2022 på Verbal förlag.