Äldreomsorg

Vaccineringen påbörjas i Piteå kommun

I slutet av vecka 2 ska alla som bor på särskilt boende för äldre i Piteå kommun erbjudits den första vaccinationsdosen mot Covid-19. Foto: Getty Images

Torsdagen den 7 januari börjar man vaccinera personer på särskilda boenden för äldre i Piteå kommun. 250 doser fördelas under två dagar.

Torsdagen den 7 januari börjar man vaccinera personer på särskilda boenden för äldre i Piteå kommun. 250 doser fördelas under två dagar. Senast den 15 januari ska alla ha fått en första dos.

– Vi är glada över att vi fick klartecken att köra igång redan nu i veckan. Det är ett efterlängtat uppdrag för oss, säger Christer Grahn, hälso- och sjukvårdschef, socialtjänsten.

Under vecka två kommer fler doser enligt plan och målsättningen är att alla som bor på ett äldreboende som vill ta vaccinet kommer ha fått den första dosen senast 15 januari.

– Det är frivilligt att vaccinera sig och vi har varit i kontakt med både de som bor hos oss och deras anhöriga för att informera och få samtycke. För den som är orolig för att vaccinet ska krocka med annan medicinering hänvisar vi till sjuksköterska eller läkare enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Magdalena Jonsson, avdelningschef särskilt boende för äldre, socialtjänsten.

När samtliga personer som bor på särskilt boende för äldre erbjudits vaccin står patienter med hemsjukvård och vård- och omsorgspersonal på tur. Exakt i vilken ordning den fortsatta vaccineringen kommer att ske är i skrivande stund inte helt klart.

– Vi arbetar kontinuerligt med planeringen och hur vi ska fördela vaccinet. Det är viktigt att komma ihåg att den första sprutan inte ger ett fullgott skydd utan det gäller att fortsätta hålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning, säger Christer Grahn.

Vaccination av dos nummer två kommer att påbörjas under vecka fyra eftersom det ska vara 21 dagar mellan doserna. Sedan dröjer det ytterligare en vecka innan kroppen byggt upp ett skydd mot sjukdomen.

Vaccinationen genomförs av Piteå kommuns egna sjuksköterskor.