Beroende

Utredning föreslår begränsad alkoholreklam i sociala medier

Foto: Getty Images

Förbud mot kommersiella annonser för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat i sociala medier föreslås i en utredning som lämnades till regeringen igår.

Utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor har bland annat haft i uppgift att lämna förslag om hur framför allt barn och unga på ett bättre sätt än i dag kan skyddas från marknadsföring av alkohol via digitala medier.

– Barn och unga ska inte utsättas för alkoholreklam. När tekniken och utvecklingen går framåt måste politiken och lagstiftningen hänga med. Jag är därför glad över konkreta förslag, säger socialminister Annika Strandhäll.

Förslaget innebär att det blir förbjudet att annonsera för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat (tex alkoglassar) i sociala medier. Utredningens förslag skickas nu på remiss för att ta del av fler synpunkter på hur barn och unga bäst skyddas från alkoholreklam.

Överträdelse mot förbudet föreslås kunna ge sanktioner genom en marknadsstörningsavgift. Marknadsstörningsavgiften är en sanktion för grova överträdelser av regelverket och föreslås uppgå till max 10 miljoner kronor, det vill säga samma sanktionsmöjligheter som överträdelser av annonsförbudet i radio och tv redan har.Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2019. 

Marknadsföring av alkohol via internet har ökat kraftigt under senare år. På vissa sociala medieplattformar förefaller barn och unga vara överrepresenterade, vilket innebär att de i hög utsträckning också träffas av den marknadsföring som finns där.

Forskning visar att exponering för alkoholreklam ökar ungas konsumtionsmönster såsom tidigare alkoholdebut och förhöjd alkoholkonsumtion.Det finns en inkonsekvens i befintlig lagstiftning, bland annat gäller ett förbud mot alkoholreklam i radio och tv, vilket gör att skyddet för barn och unga är högre för dessa medier jämfört med sociala medier.