Migration

Utanförskap och ungdomskriminalitet första temat i ny podd

Ungdomarna bakom "Vi hör er" är ​Minna Alhassani

– Vi vill lyfta problemen som ingen känner till, säger Ramiza Ramadović.

Det är på tiden att ungdomar får ställa viktiga frågor och får riktiga svar – det tycker deltagarna i Erikshjälpen Framtidsverkstad Adolfsberg. I slutet av juli spelade de in första avsnittet av videopodcasten ”Vi hör er”. 

Oavsett uppväxtort har alla barn samma rättigheter och ska ha lika möjligheter att delta i samhället. Det finns dock områden där barn får sina rättigheter tillgodosedda i lägre utsträckning, ett exempel är Adolfsberg i Helsingborg där skolresultaten är låga, arbetslösheten hög och utbudet av meningsfulla aktiviteter för ungdomar litet. 

Där vill Erikshjälpen Framtidsverkstad tillsammans med lokala ungdomar vara med att förändra och nyansera bilden av Adolfsberg. Ett sätt som detta sker på är via Framtidsverkstadens eventgrupp, som startades efter att ungdomarna önskat fler event på området. 

Med hjälp av Nadine Flatt, Erikshjälpen Framtidsverkstads projektledare, började gruppen fundera kring vad för event de ville ha. Utifrån det växte en idé fram om att skapa en plattform där ungas röster får höras, och sociala och politiska frågor kan lyftas utifrån olika perspektiv. 

– Det är på tiden att ställa viktiga frågor och att få riktiga svar, säger Nivin Dirawi, deltagare Erikshjälpen Framtidsverkstad och Ramiza Ramantanoić fortsätter:

– Vi vill att alla förstår varandra och att alla får sin röst hörd. 

Den 26 juli spelades första avsnittet av ”Vi hör er” in. Avsnittet handlar om utanförskap och ungdomskriminalitet. Gäster är:

– Jan Björklund (S) Oppositionsråd och ledamot i Beredningen för ett tryggare Helsingborg.

– Mona, polis i Helsingborg.
– Dennis Kamara, grundare av klädmärket Santigie. Dennis har tillsammans med barn från Framtidsverkstaden designat t-shirtar med budskap om att man inte ska döma någon baserat på vart hen bor. Dedicated Brand är med och stöttar barnens initiativ och designen är tryckt på Dedicated Brands t-shirtar.
– Artisten Kevin Jazz som är aktuell med sitt debutalbum “Feminine Dopamine”.

Från början var planen att sända live med publik, men på grund av corona får publiken vara med digitalt och podden spelas in i en mobil podcast-studio som ungdomarna har varit med och byggt och grafitimålat under våren.

Här kan du lyssna på podden: https://www.youtube.com/watch?v=shVbPW-EV9E&feature=youtu.be