Nyheter

Unizon: ”Kvinnofrid måste få kosta”

Olga Persson är ordförande Unizon.

Unizon kommenterar regeringens budgetsatsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor. Många av satsningarna är krav Unizon länge arbetat för.

Unizon kommenterar regeringens budgetsatsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor. Många av satsningarna är krav Unizon länge arbetat för.

– Äntligen blir statsbidragen för idéburna kvinnojourer och tjejjourer permanenta, vilket Unizon arbetat för sedan förbundet grundades för 25 år sedan. Nu vill vi se tydliga målsättningar ihop med satsningarna, som att fler kvinnor och barn ska skyddas från våld genom att beviljas insatsen skyddat boende och att fler män ska fällas för sina brottsliga handlingar, säger Olga Persson, ordförande Unizon.
Unizons kommentarer till regeringens förslag:

Permanenta statsbidrag till idéburna kvinnojourer och tjejjourer

”Äntligen blir statsbidragen till idéburna kvinnojourer och tjejjourer permanenta, vilket är helt avgörande för ett kontinuerligt och långsiktigt arbete mot mäns våld. Nu måste fördelningen av statsbidragen följa regeringens ambition och fördelas långsiktigt och till hela jourernas verksamheter – det vill säga till stöd, skydd, prevention och påverkan. Idéburna icke-vinstdrivande jourer har i över 40 år tagit ansvar som samhällets skyddsnät för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Samtidigt har jourrörelsen arbetat för förändring och omvandlat kvinnors och barns röster till politik. Att finansieringen av detta bokstavligen livsviktiga arbete nu permanentas är verkligen på tiden.”
Tillståndsplikt för skyddat boende
”Regeringen går vidare med förslag om tillståndsplikt för skyddat boende, med ett tillfälligt statsbidrag för att underlätta processen för idéburna organisationer som driver skyddat boende. Lagstiftning och struktur ökar rättssäkerheten för kvinnor och barn i skyddat boende och är något Unizon länge arbetat för. Men det får aldrig bidra till att kvinnor och barn får svårare att få skydd. En sådan tillståndsplikt kommer Unizon aldrig att stödja. Vi ser hur möjligheten att beviljas insatsen skyddat boende minskat de senaste åren, antalet dygn kvinnor i snitt fått beviljat skyddat boende på Unizons kvinnojourers skyddade boenden har minskat från 63 dygn 2019 till 55 dygn i snitt 2020. Kvinnofrid måste få kosta. För att tillståndsplikten ska göra skillnad för kvinnor och barn som utsätts för våld måste det till ett tydligt uppdrag till kommunerna att bekosta och bevilja insatsen skyddat boende med kunskap, erfarenhet och sammanhållet stöd och skydd.”
Expertgrupp för att samla regeringens pågående satsningar för bostad för kvinnor och barn som utsatts för mäns ­våld
”Den nationella politiken måste se till att våldsutsatta kvinnor och barn får ett permanent boende. Unizon kräver ett skarpare grepp om bostadspolitiken. Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är hennes hem – särskilt om hon inte kan lämna det. Våldsutsatta kvinnor har rätt till en trygg bostad att leva i, ändå är det inte självklart att hon får ett eget hem efter att som brottsoffer ha tvingats fly sitt egna hem.”

Vårdnad och umgänge

”Unizon vill särskilt poängtera vikten av att pappor som utsatt mamma för våld måste fråntas möjlighet att umgås och ha vårdnad av barnen. Alla satsningar är kraftlösa om barnen inte skyddas, då fortsätter vi att äventyra kvinnors och barns liv.”