Uncategorized

Unik kartläggning av omsorgsbehovet

Monica Engblom

SSILs Inköpsindex ger en samlad bild av omsorgsbehoven i Sveriges 290 kommuner. Det ger kommunala och privata aktörer en unik inblick i dagens och framtidens behov inom HVB, stödboende, familjehem, skyddat boende, SÄBO och LSS. 

Inköpsindex ger en samlad bild av omsorgsbehoven i Sveriges 290 kommuner. Det ger kommunala och privata aktörer en unik inblick i dagens och framtidens behov inom HVB, stödboende, familjehem, skyddat boende, SÄBO och LSS. Kartläggningen är gjord av SSIL.


SSIL har nyligen genomfört kartläggningen Inköpsindex. Inköpsindex ger både unik insikt i Sveriges kommuners nuvarande och framtida behov av boendeinsatser, och samtidigt hur de planerar för att tillgodose sina behov på kort och lång sikt.

– Vi är jättestolta över den här kartläggningen som vi tror att många aktörer och verksamheter kommer att ha stor användning för, säger Monica Engblom, verksamhetschef på SSIL.

Kartläggningen består av djupintervjuer relevanta 1700 beslutsfattare på socialtjänsten inom alla Sveriges kommuner.

– Det har varit mer omfattande än vi trodde från början. Det är framförallt eftersom varje kommun arbetar på ett unikt sätt och för att lägga pusslet behöver vi både förstå hur beslut tas och av vem. Vi är idag stolta över att vi har varit i kontakt med samtliga Sveriges kommuner, har över 84% svarsfrekvens och då har vi enbart bortfall på enstaka frågor som i vissa kommuner blir irrelevanta på grund av deras storlek eller inriktning på verksamhet.

Kartläggningen rör behovet av insatserna HVB, konsulentstödda familjehem, skyddat boende, stödboende, SÄBO och LSS. Till exempel hur många boendeplatser kommunen har idag, om kommunen möter behovet, hur stor andel privata verksamheter som anlitas och hur behovet bedöms att förändras på tre års sikt.

– Vi ser en stor efterfrågan på marknaden på sådan här statistik och analyser, vilket vi nu kan erbjuda. Det ger aktörerna en tydlig indikator på hur marknadskrafter kommer att påverka de kommande åren och möjlighet att möta efterfrågan genom till exempel expansion eller omställning av verksamhet, säger Elin Hagman Hansson, försäljningschef på SSIL.

All data levereras som en riksrapport fördelat på Sveriges 21 län och samtidigt har man möjlighet att med vår data göra analyser på kommun- och boendeinsatsnivå. Vi presenterar också tydliga kartor för varje boendeform där man länsvis kan se om behovet är uppåtgående, oförändrat eller nedåtgående.

– För större aktörer erbjuder vi dessutom en demo där vi gör ett besök och kan diskutera och gå igenom resultatet. Det har vi satt igång med nu och har fått jättepositiv respons på. Den här informationen kan de inte få någon annanstans. Även kommunerna har visat stort intresse för Inköpsindex för att få en jämförelse hur det ser ut hos andra, både i och utanför länet.

Elin Hagman Hansson är nöjd över att äntligen vara i mål med kartläggningsarbetet.

– Pandemin innebar en utmaning, men också att hitta rätt kontaktpersoner i de större kommunerna där det var flera olika verksamhetschefer som behövde intervjuas för att få en samlad bild, avslutar hon.

Om SSIL Inköpsindex

En kartläggning som via djupintervjuer med 1700 beslutsfattare inom Sveriges kommuner ger en unik insikt i kommuners och socialtjänstens nuvarande och framtida behov av boendeinsatserna HVB, konsulentstödda familjehem, skyddat boende, stödboende, SÄBO och LSS.

www.ssil.se