Familjehem

Unik karta över kommunernas omsorgsbehov

Inköpsindex redovisar till exempel om kommunerna bedömer att de möter behovet för varje boendeinsats och hur behovet ser ut de närmaste tre åren.

Årets upplaga av SSIL Inköpsindex bjuder på några efterfrågade uppdateringar. Den unika rapporten som innehåller kommunernas omsorgsbehov levereras nu fördelad på boendeinsats, som dessutom har fått en tydligare uppdelning.

Årets upplaga av SSIL Inköpsindex bjuder på några efterfrågade uppdateringar. Den unika rapporten som innehåller kommunernas omsorgsbehov levereras nu fördelad på boendeinsats, som dessutom har fått en tydligare uppdelning.

Nu presenterar SSIL den andra upplagan av SSIL Inköpsindex. Det är en kartläggning som visar Sveriges kommuners nuvarande och framtida behov av boendeinsatser.

– I årets upplaga har vi efter önskemål från våra kunder bland annat lagt till fler kategorier när det gäller boendeinsatser så att det går att filtrera resultatet på den typ av insats som är relevant; till exempel LSS personkrets 1, 2, 3 eller barn, berättar Johanna Holmgren, projektledare för Inköpsindex på SSIL.

Kartläggningen baseras på frågor och djupintervjuer med 1 700 beslutsfattare på socialtjänsten i alla Sveriges kommuner. Frågorna rör kommunernas behov av HVB fördelat på barn och unga, familj samt vuxna med psykisk ohälsa eller missbruk, LSS fördelat på barn, vuxna personkrets 1, personkrets 2 och personkrets 3, skyddat boende, stödboende och konsulentstödda familjehem.

De svarande har till exempel uppgett hur många boendeplatser kommunen har idag, hur stor andel privata verksamheter som anlitats och hur behovet bedöms att förändras de närmaste tre åren.

– I denna upplaga har vi en svarsfrekvens på hela 91,7 procent jämfört med 84,2 procent förra gången, något som vi är väldigt glada över. Vi har mycket god kontakt med kommunerna, vilket gör att vi får en sådan hög svarsfrekvens och en sådan unik produkt.

Resultatet är fördelat på boendeinsats

Inköpsindex presenteras i en rapport som tydligt visualiserar resultatet fördelat på den specifika boendeinsatsen. Det är nytt jämfört med i fjol då den presenterades på länsnivå. Sedan går det också att filtrera på län eller kommun om man vill se hur behovet ser ut där.

– Skyddat boende är en boendeform där behovet ökar och där det finns ett stort behov från kommunernas sida att ta hjälp från privata aktörer, säger Johanna Holmgren.

– Det här är värdefull information för våra kunder och den största marknadskartläggning du kan få tag i som presenterar behovet inom ditt segment, vilket kan hjälpa till i strategiska affärsbeslut som att utöka eller byta inriktning, säger Emelie Jervström, försäljningschef på SSIL.

Kartläggningen slutfördes i december 2021 och sammanställdes i januari 2023, så det är helt färska siffror som presenteras. Kunderna kan få hjälp att gå igenom resultatet och SSIL kommer också att bjuda in till digitala workshops med demonstration för varje boendeinsats.