Göteborg

Unga i riskzon fångas upp genom samverkan

TUR
Förste socialsekreterare Frida Ivehag och Carola Hermansson, SSPF-koordinator, tycker att samarbetet i teamet fungerar väldigt bra. Foto: Socialförvaltningen, Hisingen

Vi fortsätter vår artikelserie där vi lyfter fram goda exempel från några av de orter som SSIL har utbildningsdagar i. Den 22 februari är det dags för en utbildningsdag i Göteborg på tema gängkriminalitet. Därför vill vi lyfta hur socialförvaltningen på Hisingen arbetar med TUR – Team för unga i riskzon.

TUR-teamet i på socialförvaltningen Hisingen i Göteborgs Stad är en specialiserad enhet som jobbar med unga som har en tydlig koppling till nätverkskriminalitet eller att man ser att man är på väg att dras in i nätverkskriminalitet.

TUR står för Team för unga i riskzon och är ett fokuserat arbete mot gängkriminalitet bland unga. Teamet har nu spelat in en film för att tydliggöra sitt arbete.

– Vår metod är att vi jobbar snabbt och intensivt. Vi låter inte ärenden vänta. Från att vi tar in ärendet så träffar vi familjen inom en vecka. Det gör att socialsekreterarna kan jobba nära ungdomarna för att skapa en relation och motivera till att välja en annan väg, berättar förste socialsekreterare Frida Ivehag i filmen.

Samlad kunskap i teamet

Teamet inom socialtjänsten samverkar med polis, skola och fritidsverksamheten. Teamet har olika kunskap och tillsammans kan de synliggöra vilka individer på Hisingen som är i riskzonen och närma sig de här killarna från olika fronter.

– När vi sitter tillsammans i ett nätverk så får vi en samsyn kring vad oron handlar om och då kan vi gemensamt sätta in insatser från de olika verksamheterna, säger Carola Hermansson, SSPF-koordinator.

Hon håller ihop själva nätverket. SSPF syftar på Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid.

– Man är väldigt skicklig på att snärja in de här småkillarna som är i 8-15 årsåldern. Det kan ske på olika sätt. Det kan vara att bjuda på pizza eller att be dem springa småärenden och sedan få betalning i någon form, berättar Håkan Bredinge som är kommunpolis på Hisingen.

Håkan Bredinge, kommunpolis på Hisingen, är en av medverkarna i filmen.

I filmen får man bland annat följa hur teamet går på ett möte på en skola med en rektor som har gjort en orosanmälan.

– Kommer vi in lite tidigare, när vi börjar se de här tendenserna så har vi en väldigt bra insats som kallas för Kriminalitet som livsstil, där det handlar om att förändra barnets kriminella tankemönster. Det är det enda som vi vet funkar för den här målgruppen, säger Carola Hermansson.

Nätverket arbetar mycket tillsammans, de rör sig ute i områden där det är oroligt, de är på föräldramöten, inne i skolorna och träffar elever för att skapa en relation.

– Det finns killar som kommer i efterhand och faktiskt tackar för att man ställde upp. Man hjälpte till med en förändring, säger Håkan Bredinge.

– Vi har bara fokus på den här problematiken och då tror jag att man kan bli väldigt duktiga på just det här. Just på det sättet kan vi förändra, avslutar Frida Ivehag.