Beroende

Tvångsvård för missbruk varierar över landet

Foto: Getty Images

Det antal personer som vårdats dygnet runt för sitt missbruk under förra året minskade något, men de regionala skillnaderna i tvångsvård är stora.
Det här visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Det är också färre kvinnor än män som får ta del av socialtjänstens insatser för missbruk och beroende.
Det var under förra året fyra gånger vanligare att missbrukare vårdades med tvång i Gävleborgs län jämfört med Stockholm, även Västmanland och Jämtland sticker ut som landsting där betydligt fler tvångsvårdas än snittet.
– Det kan finnas flera orsaker till att det är så stora skillnader, säger Barbro Engdahl, utredare på Socialstyrelsen. Dels hur missbrukssituationen ser ut i landets olika delar, men även hur vården organiseras och vilka lokala rutiner för LVM-vård som landsting och kommuner har.

Antal kvinnor som tvångsvårdats på institutioner har ökat med 10 procent, från 113 stycken personer till 125 personer jämfört med året innan. Antalet män som fick tvångsvård minskade lika mycket från 271 personer, till 247 personer. Sammanlagt har knappt 10900 personer fått någon form av öppen insats, och en tredjedel var kvinnor.

Övervägande delen av insatser i missbruks och beroende problem ges i frivillig form, ca 77 procent.

Totalt så var det färre som tvångsvårdades under 2017 jämfört med 2016.

De genomsnittliga vårdtiderna fortsätter att öka, från 141 dagar under 2008 till 162 dagar per vårdtillfälle under 2017.
De som vårdas blir också yngre, under den senaste 10 års perioden så har medianåldern för de som tvångsvårdas sjunkit med närmare 10 år, från 43 år till 34 år.
– Det kan bero på att en del kommuner speciellt satsat på att identifiera yngre personer med missbruk, för att det inte ska vara för sent att lyckas rädda dem ur missbruket, säger Barbro Engdahl.