Nyheter

Tungt för ekonomiskt utsatta barnfamiljer inför skolstarten

Inför en ny hösttermin vill Frälsningsarmén fortsätta och vara ett stöd för barnen och föräldrarna på olika sätt.

Skolstarten kan bli extra kännbar för familjer med en ansträngd ekonomi. För att underlätta för dessa genomför Frälsningsarmén en insamling under augusti för att bedriva stödinsatser.

Skolstarten kan bli extra kännbar för familjer med en ansträngd ekonomi. För att underlätta för dessa genomför Frälsningsarmén en insamling under augusti för att bedriva stödinsatser. Under sommaren har de också erbjudit olika aktiviteter i form av till exempel läger, utflykter och dagkollon. 

En ny termin innebär kostnader för allt som behövs inför skolstarten, samt varmare kläder och skor inför den kallare årstiden. En stor utgift är också avgifter och utrustning som hör till barnens fritidsintressen. Många föräldrar saknar utrymme för alla dessa utgifter.

– Nu inför en ny hösttermin vill vi i Frälsningsarmén fortsätta och vara ett stöd för barnen och föräldrarna på olika sätt. Många av föräldrarna är ensamstående, arbetslösa eller långtidssjukskrivna. En hel del är också familjer som nyligen har kommit till vårt land. Ofta handlar inte vår hjälp om ekonomisk hjälp utan mera om att ge stöd som hjälper till att underlätta situationen för barnen och föräldrarna och vi önskar att stödinsatserna ska leda till en långsiktig förbättring av situationen för alla i familjen, säger Ywonne Eklund, metodstödjare för kårernas sociala arbete på Frälsningsarmén.

På många platser inbjuder Frälsningsarmén till fritidsaktiviteter, som till exempel sportaktiviteter, sång och musik, läxhjälp och scouter, samt utflykter, familjemåltider och andra aktiviteter för både barn och vuxna.

– Med vårt kurativa arbete och helhetsperspektiv kan vi också erbjuda rådgivning, stödsamtal, själavård, stöd vid myndighetskontakter, stöd för långtidssjukskrivna och arbetslösa, kurser i vardagsekonomi och andra stödinsatser, berättar Ywonne Eklund.

Vid speciella tillfällen har en del av kårerna (församlingarna) möjlighet bevilja en matkasse, ett presentkort till någon matvaruaffär eller en rekvisition till Frälsningsarméns second hand-kedja Myrorna.