Beroende

Tretton nya ämnen klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

Från och med den 28 juli krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut de nu narkotikaklassade preparaten. Foto: Getty images

Krävs tillstånd för att hantera dessa ämnen.

Nyligen klassificerades tre nya ämnen som narkotika och tio ämnen som hälsofarlig vara.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att följande ämnen regleras som narkotika från och med den 28 juli 2017:

  • Proskalin som tillhör typen hallucinogena substanser och som är strukturellt relaterad till meskalin som är internationellt reglerad.
  • RTI-111 (dikloropan) som tillhör typen centralstimulerande substanser och som är strukturellt relaterad till kokain som är internationellt reglerad.
  • Bromazolam som tillhör gruppen bensodiazepiner och som är strukturellt relaterad till alprazolam som är internationellt reglerad.

Från och med den 28 juli krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Samtidigt regleras följande ämnen som hälsofarlig vara:

  • 2-fluorodeskloroketamin och deskloroketamin som är arylcyklohexylaminer
  • MO-AMB (MO-CHMINACA) och CUMYL-5F-P7AICA som är syntetiska cannabinoider
  • 4-fluoro-N-etylbufedron (4F-NEB), N-isopropylnorhexedron (NiPH) och alfa-PiHP som är syntetiska katinoner
  • bensodioxolfentanyl och U-49900 som är syntetiska opioider
  • 4-fluoroetylfenidat (4F-EPH) som är en piperidin

Från och med den 28 juli krävs tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor för dessa ämnen. Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor).