Nyheter

Tredje året med minskande hemlöshet i Malmö

Antalet barn i hemlöshet har minskat från rekordhöga 1347 år 2018 till 355 i år.

Antalet hemlösa personer i Malmö sjunker något och är det lägsta sedan 2013. En satsning på mer tid till att arbeta med varje familj samt fler som ordnar egen bostad är två viktiga faktorer bakom utvecklingen.

Antalet hemlösa personer i Malmö sjunker något och är det lägsta sedan 2013. En satsning på mer tid till att arbeta med varje familj samt fler som ordnar egen bostad är två viktiga faktorer bakom utvecklingen.

Utvecklingen med minskad hemlöshet i Malmö fortsätter. Minskningen har pågått sedan 2018 då den låg på 1 959 personer, jämfört med 1 011 i år. Tydligast märks minskningen för antalet barn i hemlöshet, som minskat från 1347 år 2018 till 355 i år.

Så gott som hela minskningen rör personer som saknar social problematik vars enda problem är att de saknar egen bostad.

Bakom utvecklingen finns flera faktorer:

Sedan 2018 har Malmö stad gjort en satsning på arbetet mot hemlöshet för 30 miljoner kronor per år. Det innebär att fler socialsekreterare kan arbeta med utredning, bedömning och stöd åt hemlösa personer.

Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart i Malmö de senaste åren, vilket bland annat inneburit att fler bostäder kunnat förmedlas via bostadskön hos Boplats syd.

År 2019 införde arbetsmarknads- och socialförvaltningen en bostadsrådgivning som ger hemlösa personer råd om hur man letar efter bostad.

Ett gott samarbete med många av fastighetsägarna i Malmö, både med kommunala bolaget MKB och privata, gällande hemlösa personer med sociala problem. Med minskad hemlöshet har behovet av bostäder till gruppen minskat och tidigare dyra lösningar har sagts upp.

Våren 2019 ändrades rättspraxis som innebar att socialtjänsten sedan dess enbart beviljar bistånd för långvarigt boende till personer i social hemlöshet.

Minskat kommunmottagande av nyanlända personer, från 2595 personer år 2016 till en prognos på 290 personer år 2021.

Årets kartläggning innehåller också ett nytt sätt att räkna antalet hemlösa på. Det tidigare räknesättet utgick från Socialstyrelsens tidigare definition av hemlös. I den uppdaterade definitionen ingår även personer som bor i lägenheter som kommunen hyr och sedan hyr ut i andra hand. Antalet hemlösa personer i kategorin som tillkommer var i oktober 782 vuxna och 280 barn. Även det antalet har minskat sedan förra året.

– Det är glädjande, framför allt att färre barn saknar egen bostad. Vår satsning på att förebygga hemlöshet och med att stötta personer som blivit hemlösa fortsätter. Vi behöver också arbeta för ett fortsatt högt bostadsbyggande fast med mer fokus på att bygga med lägre hyror, säger Sedat Arif (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

– Jag är glad att vårt arbete att minska hemlösheten ger så bra resultat. Men vi får inte slå oss till ro, utan måste fortsätta arbeta för att minska antalet utsatta Malmöbor, säger Joel Laguna (L), vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.